Skupina poslanců se chce pokusit ještě do konce volebního období prosadit změnu zákona o České televizi a Českém rozhlasu, která by se citelně dotkla vedení obou veřejnoprávních institucí.

"Kdyby se podařilo tuto změnu prosadit, byla by to největší změna v postavení veřejnoprávních médií v moderní české historii. Šlo by o takovou revoluci, že bych chtěl být pod ní podepsaný," sdělil poslanec ANO Martin Komárek, který je hlavním iniciátorem návrhu.

Komárek dlouhodobě tvrdí, že hospodaření obou institucí je málo transparentní, a kritizuje také současné Rady ČT a ČRo, které mají na vedení televize a rozhlasu dohlížet.

"Zákon nedává těmto radám dostatečné pravomoci. Nemají právní subjektivitu, žijí z peněz ČT a Českého rozhlasu, nemohou si bez nich vypracovat analýzy. To je vazalské postavení," stěžoval si už dříve a pouštěl se hlavně do Rady ČT.

"Není schopna vystupovat vůči řediteli asertivně, je absolutně v jeho vleku. Místo aby vydávala kritické zprávy, podepisuje chvalozpěvy, které na sebe pěje pan Dvořák (ředitel České televize, pozn. red.). Rada tu není od toho, aby chválila, nýbrž od toho, aby kritizovala," uváděl Komárek.

Pokud se podle něj změní způsob volby radních a celý systém kontroly, potom tyto "chvalozpěvy" skončí. Nově by Poslanecká sněmovna neměla vůbec rozhodovat o tom, kdo bude, či nebude radním televize a rozhlasu. Dvacet dva členů by vyslaly přesně vyjmenované společenské organizace, další zástupce by nominovaly politické strany v parlamentu.

"Tito lidé by tvořili velkou radu, která by vybírala tzv. správní radu. Do ní by se vybírali skutečně odborně fundovaní lidé s patřičným vzděláním a s dlouhou praxí v oboru," vysvětlil Komárek s tím, že ze všech modelů, které po Evropě poznal, mu přišel ten navrhovaný nejvíce nepolitický.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Jestli ale něco takového bude skutečně platit, ještě není jasné.

Novela zákona musí jít nejprve k posouzení vládě, kde se může zdržet minimálně několik týdnů. Následně ji musí zařadit zástupci poslaneckých klubů na program schůze sněmovny, kde ji čeká dlouhé, několikaměsíční kolečko.

Do voleb už přitom schází necelý rok.

Novelu navíc nepodporuje vedení České televize ani rozhlasu, oponenty tedy bude mít i mezi poslanci.

Česká televize návrh kritizuje

Česká televize vydala k iniciativě skupiny poslanců stanovisko, ve kterém jejich návrh kritizuje.

"Základem návrhu je odstranění demokratické volby členů rad a její nahrazení principem zákonem zaručeného jmenování zástupců předem vybraných skupin majících své skupinové ekonomické i politické zájmy v médiích veřejné služby," stojí mimo jiné ve stanovisku, pod kterým je podepsaná mluvčí ČT Alžběta Plívová. Ruší se tím podle ČT rovnost před zákonem, protože ostatní, zákonem neurčené organizace, spolky či profesní sdružení nemají ke kontrole médií veřejné služby přístup.

Televize ve svém stanovisku dokonce uvádí, že při očekávaném rozsahu pravomocí správní rady je funkce generálního ředitele - nesoucího právní a hmotnou odpovědnost za rozhodnutí, která nemůže ovlivnit - zbytečná. "Návrh zakládá pochybnost, zda za ním nestojí skupinové politické a ekonomické zájmy," tvrdí vedení ČT.

Související