Jaderná elektrárna Temelín v sobotu večer nastartovala reaktor prvního bloku. Byl odstaven od konce srpna. První blok by měl začít vyrábět elektřinu v první polovině týdne. Řekl to mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták. Původně měla plánovaná odstávka prvního bloku končit první prosincový týden. ČEZ ji ale posunul například kvůli dodatečným kontrolám systému drenáže. Ke startu reaktoru naposledy vydával povolení Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Od 1. ledna začne platit nový zákon, který toto nařízení ruší.

"Nový atomový zákon vydání tohoto povolení již neobsahuje. Tento přístup je v souladu s praxí ve většině zemí," řekl ředitel sekce pro jadernou bezpečnost SÚJB Zdeněk Tipek. Podle ředitele temelínské elektrárny Bohdana Zronka se však od 1. ledna pro ČEZ nic zásadního v tomto směru nezmění. "Sice odpadá jeden legislativní krok, nicméně ty technické a kontrolní zůstávají stále stejné. Během najíždění provádíme a dokladujeme celou řadu testů, abychom prokázali připravenost bloku k náběhu," uvedl Zronek.

Krátce po startu reaktoru následují vždy první testy. "Trvají přibližně den a naši fyzici při nich ověřují například správnost zavezení paliva nebo účinnost regulačních tyčí," řekl Sviták.

Po jejich dokončení začne provozní personál zvyšovat výkon reaktoru. Při výkonu reaktoru 30 procent se vyvažuje turbína a provádí další série testů zaměřených na chování aktivní zóny reaktoru.

K připojení bloku k přenosové soustavě dojde při padesátiprocentním výkonu reaktoru. To by mělo nastat právě začátkem příštího týdne.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. Nyní je největším zdrojem výroby elektřiny v zemi. Svojí produkcí kryje pětinu české spotřeby. Od začátku roku elektrárna vyrobila 11,6 miliardy kilowatthodin elektřiny.

Související