Každé třicáté dítě, které se v Česku narodí, nemá české občanství. Téměř každé sté děvče či chlapec, který přišel loni v České republice na svět, má vietnamské rodiče. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Od roku 1995 do konce loňska se v Česku narodilo celkem 2,15 milionu dětí. Téměř 40,5 tisíce z nich byli cizinci a cizinky, nejčastěji měli vietnamské, ukrajinské a slovenské občanství.

Lidí ze zahraničí v Česku postupně přibývá. Cizinci tak tvoří zhruba 4,6 procenta obyvatel. Na konci listopadu v zemi s povolením žilo 493 505-277 999 mužů a 215 506 žen. Trvale mohlo v Česku zůstat 272 535 cizinců a cizinek. Na konci roku 2010 evidovala cizinecká policie 425 301 lidí z ciziny, povolení k trvalému pobytu mělo 189 962 z nich.

Velkou část přistěhovalců tvoří lidé z EU. Migranti ze zemí mimo evropské společenství pocházejí nejčastěji z Ukrajiny a Vietnamu. Podle demografů se Česko bez cizinců neobejde. Začalo by bez nich vymírat, chyběly by pracovní síly i mozky.

Podle dat z letošní demografické ročenky zhruba 43 procentům cizinců a cizinek bylo mezi 20 a 39 lety, 35 procentům pak mezi 40 a 59 lety. Čtrnáct procent tvořili děti a mladí do 19 let, zbývajících zhruba osm procent pak lidé nad 60 let.

S rostoucím počtem cizinců přibývá i jejich potomků. Zatímco v polovině 90. let se lidem ze zahraničí v ČR ročně narodilo kolem 650 dětí, v posledních letech jsou to víc než tři tisíce. V roce 2012 představovali cizinci tři procenta narozených, loni to bylo 3,3 procenta. Podíl od roku 1995 postupně roste, tehdy děti s jiným občanstvím tvořily 0,7 procenta narozených.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Loni přišlo v ČR na svět 3631 cizinců a cizinek. Vietnamské občanství mělo 1041 z nich, ukrajinské 917 a slovenské 509. Od roku 2004 do konce loňska se v Česku narodilo celkem 10 041 vietnamských, 7474 ukrajinských a 4286 slovenských dětí. Dalších 1975 chlapců a děvčat mělo v dokladech občanství ruské a 1171 mongolské. Česká republika byla rodištěm i 758 čínských dětí a 585 Moldavanů a Moldavanek.

Podle analýzy výsledků sčítání lidu cizinky v Česku víc dětí než české matky za svůj život na svět nepřivádějí. Data ale ukázala, že mívají děti dřív než Češky. Po dvacítce začaly mít potomky především vietnamské a ukrajinské ženy, po pětadvacítce si pořizovaly druhé dítě. Češky mívají prvního potomka v průměru v 28 letech.

Pokud jsou matka i otec cizinci, musí do 60 dnů po narození pro potomka požádat úřady o vízum či povolení k pobytu. Dítě ho pak dostane na takovou dobu, na jakou ho mají jeho rodiče. České občanství získá podle webu ministerstva vnitra narozené dítě tehdy, pokud je jeden z jeho rodičů Čech. Automaticky ho dostává i novorozenec, jehož rodiče jsou bez státního občanství a aspoň jeden z nich má v Česku povolení k pobytu.

Související