Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil první pokutu za protisoutěžní jednání orgánu veřejné správy. Město Bílina má zaplatit 275 000 korun za podobu vyhlášky omezující hazard. Pokuta je nepravomocná, uvedl ÚOHS v tiskové zprávě. Vyhláškami měst a obcí se úřad zabývá od konce roku 2012, kdy v této oblasti dostal novou kompetenci.

Město povolilo na území města provozování sázkových her a loterií pouze na čtyřech místech stanovených v obecně závazných vyhláškách. Ty byly vydávány a v účinnosti od roku 2013 až dosud.

Výběr adresních míst provozování město neprovedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. "Tím bez ospravedlnitelných důvodů narušilo hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Bíliny," uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Antimonopolní úřad před dvěma lety vydal manuál, jak mají obce při regulaci hazardu postupovat. Obce nesmí zvýhodňovat určitého provozovatele. Úplný zákaz provozu loterií sice povede k naprostému vyloučení soutěže, obce ale na něj mají právo a tento postup žádnou firmu neznevýhodňuje vůči konkurentovi. Pokud se ale obce rozhodnou situaci na trhu pouze omezit, může narušení soutěže nastat.

Související