V Česku v roce 2015 pobývalo 464 700 cizinců, což je nejvíce v historii ČR. Nejvíce cizinců přichází ze zemí Evropské unie. Novinářům to ve čtvrtek řekl Daniel Chytil, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle předběžných údajů počet cizinců rostl i v loňském roce, ke konci listopadu 2016 jich tu legálně žilo 493 505.

Od roku 2004 se počet cizinců v Česku téměř zdvojnásobil. Podle Chytila stoupá počet těch, kteří mají trvalý pobyt, a tedy tu zůstávají více než pět let. To je doba, po které mohou o trvalý pobyt požádat. Celkový počet cizinců rostl hlavně díky občanům z unijních států. Pokles počtu cizinců ze třetích zemí, který trval od roku 2009, se v roce 2015 zastavil. Mezi cizinci v ČR je nejvíce Ukrajinců, a to 23 procent, následují Slováci s 22 procenty a Vietnamci s 12 procenty. Osm procent pochází z Ruska, pět z Německa a čtyři z Polska. Lidí z EU tu ale může být více, než úřady evidují, nepotřebují totiž povolení k pobytu. Nemusejí se ani při příjezdu zaregistrovat a při odjezdu odhlásit.

Tři čtvrtiny pracujících cizinců pocházejí z EU

Migrace do Česka je hlavně ekonomická. Většina cizinců do země přišla za prací. V roce 2015 jich v Česku pracovalo 407.000, většina z nich jako zaměstnanci. Významnou součástí pracovní migrace začínají být podle Chytila v posledních letech Bulhaři a Rumuni, mezi zaměstnanými cizinci je jich šest, respektive sedm procent. Nejvíce je mezi zaměstnanci Slováků, kterých je 46 procent. Celkově tři čtvrtiny zaměstnanců z ciziny pocházely ze zemí EU. Naopak nejvíce podnikajících cizinců je mezi Vietnamci a Ukrajinci, obě národnosti jsou zastoupeny po 27 procentech.

"Sice průměrné výdělky cizinců-zaměstnanců jsou u nás nižší, než je průměr za ČR, ale Slováci dosahují vyšších výdělků, než je průměr za ČR. Je to samozřejmě dáno jejich odborností. Je to dlouhodobý trend, že po absolvování vysokoškolského studia tu zůstávají ti kvalifikovaní," řekl Chytil. V platové sféře vydělávají více také Rusové, Poláci zase ve mzdové.

Cizinci tvoří necelých pět procent obyvatel Česka. Nejvíce jich je v Praze, asi 13,5 procenta, nejméně na Opavsku 0,9 procenta. Podle statistik cizinců a cizinek od roku 2001 v zemi každoročně přibývalo. Příliv zbrzdila ekonomická krize, v posledních letech počty zas rostou. Nyní v době ekonomického růstu by zaměstnavatelé o zahraniční síly stáli. Stěžují si na to, že v ČR zaměstnance už najít nemohou a povolení pro cizince vydávají úřady pomalu. Proti přivážení pracovníků třeba z Ukrajiny se stavějí odbory.

Související