Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek zveřejnilo novou metodiku, podle níž bude ukládat sankce insolvenčním správcům. Úřad tvrdí, že dosavadní postihy za porušení zákona nebyly dostatečně účinné.

Výši pokut proto hodlá přizpůsobovat příjmům jednotlivých správců z insolvenčních řízení. Za obdobné delikty tak budou různí pachatelé dostávat různé postihy.

Ukládání sankcí upravuje zákon o insolvenčních správcích, který ministerstvu umožňuje uložit buď napomenutí, anebo pokutu do výše 100 000 nebo 200 000 korun podle typové závažnosti deliktu. Postihuje se tak především to, že správce ministerstvu nepředloží zákonem požadované doklady a informace.

"Ministerstvo doposud ukládalo sankce výrazně při dolní polovině zákonných sazeb. Tato praxe se ukázala jako nevyhovující," uvedl úřad v metodice s tím, že ve správních řízeních zahájených od letošního 1. března již bude využívat celé rozpětí sazby.

Ministerstvo upozornilo, že totožná sankce má u různých insolvenčních správců zcela rozdílný účinek, protože se mezi nimi v souvislosti s počtem zapsaných provozoven vytvořily výrazné rozdíly ohledně množství práce, a tedy i ohledně výše odměn. Sankce přitom podle úřadu musí svým druhem i výší odpovídat poměrům insolvenčního správce, aby byla účinná.

Dohledoví úředníci proto budou sazbu pokut individualizovat podle konkrétního pachatele deliktu tak, že v základní sazbě zohlední minimální státem garantovaný příjem daného správce z insolvenčních řízení.

Takto získanou sazbu dále upraví podle závažnosti spáchaného deliktu a výslednou částku zvýší nebo sníží s ohledem na konkrétní okolnosti spáchání - například podle toho, zda půjde o opakovaný delikt či zda správce pochybení napraví a projeví nad ním upřímnou lítost.

Možnost uložit namísto pokuty napomenutí bude ministerstvo využívat tehdy, pokud se výsledná výše vypočítané pokuty bude rovnat nule nebo bude nižší. 

Související