Podnikatel se nemusel dopustit žádného daňového deliktu, aby na něj dopadl těžký postih v podobě pokuty ve výši několika desítek tisíc korun. Stačilo se o den opozdit při vyplňování kontrolního hlášení DPH, případně jen nestihnout podat doplňující vysvětlení. Ministerstvo financí nyní uznalo, že podobné tresty jsou příliš přísné.

"Dospěl jsem k názoru, že finanční správa nepostupuje vždy lidsky a se selským rozumem. Nerozlišuje mezi lidmi, kteří porušují zákon, a těmi, kteří udělají drobnou chybu," uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Finanční správa rozdala za rok platnosti zákona o kontrolním hlášení dva a půl tisíce pokut. "Celková výše je kolem 102 milionů korun," doplnil zástupce ředitele Generálního finančního ředitelství Jan Ronovský.

Oznámil, že si pokutovaní podnikatelé mohou požádat o prominutí trestu, každému může finanční úřad prominout jeden trest za rok. Jejich výše dosahuje částky deset, třicet nebo padesát tisíc korun. "Připravili jsme novelu metodiky a rozšiřujeme důvody k prominutí pokuty," uvedla náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Finanční úřad promine pokutu podnikateli, který jinak plní vůči státu své povinnosti. Požádat je možné jednou ročně, za rok 2016 může finanční úřad prominout až tři tresty.

Podle bývalého šéfa Generálního finančního ředitelství a daňového experta společnosti Apogeo Jiřího Žežulky je pro podnikatele důležité vědět, že jej stát nepovažuje za daňového podvodníka, pokud jen udělá chybu v kontrolním hlášení nebo se o pár dnů zpozdí s podáním vysvětlení.

"Je třeba ocenit, že finanční správa našla cestu, jak diferencovat mezi těmi, kdo nectí pravidla, a těmi, kdo se dopustili jen banálního pochybení. Tento přístup může ke zlepšení výběru daní přispět mnohem více než házení nepoctivých a zapomnětlivých do jednoho pytle," uvedl Žežulka.

"Ministerstvo finanční správu metodicky řídí, ale jinak do kontrol ani pokut zasahovat nebude, zůstává tedy nezávislá," doplnil ministr Babiš k otázce míry nezávislosti finanční správy.

Sobotka změny vítá

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) je rád, že ministerstvo financí reaguje na připomínky ohledně kontrolního hlášení.

Praxe by měla podle něj být maximálně vstřícná vůči těm, kdo hlášení nepodali kvůli krátké lhůtě.

Sobotka řekl, že v otázce pokut byl několikrát interpelován. "Po tom volala opozice dlouho, volali i poslanci," uvedl premiér.

Nejde podle něj vůbec o nové téma. "Takže jsem rád, že ministerstvo financí konečně na ty rozsáhlé připomínky reaguje. Podle mého by praxe měla být maximálně vstřícná vůči těm, kteří nepodali hlášení z důvodu příliš krátké doby, která byla stanovena v zákoně," uvedl.

Související