Středočeský kraj dostal dopis od ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), podle nějž je funkce Dany Drábové v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) neslučitelná s mandátem krajské zastupitelky. Krajské zastupitelstvo by mělo podle vnitra vyslovit zánik mandátu Drábové. Zastupitelé ale v úterý záležitost nezařadili na program jednání. Hnutí STAN, za něž byla Drábová zvolena, poukazuje na nesoulad v právních normách a chce, aby o věci rozhodl soud.

Hnutí STAN se řídí jiným výkladem zákonů než vnitro. Přednost před volebním zákonem má podle něj novější služební zákon, který souběh obou funkcí umožňuje. Drábová uvedla, že na jejím dřívějším stanovisku se nic nemění, celý spor by měl podle ní posloužit jako precedentní případ k tomu, aby se v zákonech vytvořil soulad. "Já to míním nechat z mé strany v pasivní poloze, to znamená nedělat žádné kroky právě proto, abych nezablokovala tu cestu k soudu," uvedla.

Hejtmančin náměstek Vít Rakušan (STAN) doporučil věc nezařazovat na program jednání, mezi zastupiteli podle něj není tolik lidí s právním vzděláním, kteří by byli schopni posoudit různé právní rozbory. Také podle hejtmančina náměstka Martina Kupky (ODS) by měl mít konečné slovo soud. "Ani ministerstvo vnitra, ani zastupitelstvo Středočeského kraje nemůže být vykladačem zákonů," uvedl Kupka.

Opozice s tím nesouhlasila. Zastupitel za ČSSD Karel Horčička prohlásil, že celý spor o mandát Drábové je od počátku marketingovou záležitostí, která má nyní souvislost s volbami do Sněmovny. Zástupci STAN to odmítli.

Podle vnitra si šéfové ve státní správě měli do tří dnů po ustavujícím zasedání zastupitelstva vybrat mezi prací v čele úřadů a působením v zastupitelstvu. Případně měli do tří měsíců poté dát zastupitelstvu doklad o tom, že tak učinili. Tato lhůta v případě Středočeského kraje vypršela v únoru. Zastupitelstvo v úterý mělo podle vnitra vyslovit zánik mandátu Drábové. Protože tak neučinilo, ministr vnitra by měl požádat o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se sejde nejpozději do 30 dnů od doručení jeho žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo ani na tomto zasedání, měl by zaniknout mandát člena zastupitelstva kraje okamžikem, kdy to vysloví ministr vnitra. Drábová řekla, že cílem je nechat dojít tuto situaci až k rozhodnutí ministra. Také další zástupci STAN uvedli, že hnutí se chce soudit až v okamžiku, kdy zánik mandátu vysloví ministr.

V obdobné situaci jako Drábová je i Klára Dostálová (ANO). Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj je také zastupitelkou Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo se tímto problémem bude zabývat na konci března.

Související