Městský soud v Praze potvrdil bývalému ministru kultury Jiřímu Balvínovi desetiměsíční podmíněný trest a k tomu pokutu čtvrt milionu korun za korupci při prodeji rekreačního zámečku Českého rozhlasu v Přerově nad Labem. Se stejným trestem odešli od soudu i tehdejší zájemce o budovu, podnikatel Jan Hnilica, a další aktér kauzy, náměstek ředitele rozhlasu Michal Koliandr. "Vina byla bez pochybností prokázána," uvedla předsedkyně senátu Alena Makovcová. Prvoinstanční soud původně trojici osvobodil, ale Makovcová jeho verdikt zrušila. Prvoinstanční soudkyně Hana Chaloupková poté udělila podmíněné tresty, byť uvedla, že se s tím neztotožňuje, ale musí poslechnout odvolací soud.

Ten verdikt vynášela soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Hana Chaloupková počátkem ledna se zjevnou nechutí. Když oznámila desetiměsíční podmínku pro exministra kultury a bývalého ředitele České televize Jiřího Balvína a další dva muže, neopomněla zdůraznit, že by obžalované nejraději zprostila obžaloby. Ale odsuzující verdikt jí nařídil odvolací soud.

Čtvrteční odvolací jednání tak proběhlo bez překvapení. Senát Městského soudu v Praze, vedený Alenou Makovcovou, po rychlém jednání tresty potvrdil. Balvín se tak kromě podmíněného trestu a čtvrtmilionové pokuty musí kvůli pravomocnému rozsudku rozloučit i s působením v Radě Českého rozhlasu, do níž právě kandiduje. 

Trojice advokátů, mezi nimiž byli i Tomáš Sokol a Marek Nespala, se snažila verdikt znevěrohodnit. A namítali i podjatost senátu, které prý bezprecedentním způsobem nařídil, jak má verdikt znít.

Odvolací senát ale všechny námitky odmítl. "Vina byla bez pochybností prokázána," uvedla předsedkyně senátu Alena Makovcová. Podle ní odvolací soud nenařizoval, jak má Chaloupková rozhodnout.

"Odvolací soud ve svém předchozím rozhodnutí poukázal pouze na skutečnosti, které vyplývaly z provedených důkazů a s nimiž se prvoinstanční soud původně nezabýval," uvedla Makovcová. A až při opakovaném verdiktu to podle ní napravil. "Dokazování bylo provedeno v dostatečném rozsahu a v souladu se zákonem," pochválila Makovcová reparát Chaloupkové.

V odposleších se o úplatku nemluvilo

Desetiměsíční podmíněný trest a k tomu čtvrtmilionovou pokutu dostal Balvín spolu s tehdejším náměstkem ředitele rozhlasu Michaelem Koliandrem a podnikatelem Janem Hnilicou za to, že se pokusili uplatit tehdejšího ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana, aby Hnilica získal zámeček rozhlasu v Přerově nad Labem. Veřejnoprávní instituce jej prodávala ve veřejné soutěži.

Chaloupková nejdříve všechny tři osvobodila - podle ní důkazy netvořily ucelený řetězec. A ani v nasazených odposleších slovo úplatek nezaznělo. Mluvil o něm pouze Duhan poté, co mu Koliandr dal obálku se 125 tisíci korunami. Až po necelých dvou týdnech mu prý došlo, že mohlo jít o úplatek. Svěřil se proto svým kolegům a ti jej poslali na policii.

Podle Chaloupkové mohlo být navíc několik verzí, jak se celá událost mohla seběhnout. A proto musela rozhodnout ve prospěch obžalovaných. Jenže její verdikt ostře zkritizoval odvolací soud a vrátil jí případ k nápravě chyb a novému rozhodnutí, které vynesla počátkem ledna.

Chaloupková však to, že rozhoduje proti svému přesvědčení uvedla nejen v ústním odůvodnění, ale i v písemném rozsudku. " Soudu, který je vázán právním názorem vysloveném odvolacím soudem, nezbývá než hodnotit provedené důkazy v souladu s názorem odvolacího soudu, a proto bere z výše uvedených důkazů za prokázané, že svým jednáním, popsaným ve znělce obžaloby a výroku tohoto rozsudku, naplnili obžalovaní skutkovou podstatu zažalovaných trestných činů jak po stránce subjektivní, tak i po stránce objektivní," uvedla Chaloupková.

A na toto její odůvodnění obhájce Balvína Sokol neopomněl poukázat. "Prvoinstanční soud nerozhodoval jako nezávislý," uvedl. S námitkami ale neuspěl. "Prvoinstanční soud hodnotil důkazy správně a v souvislostech," reagovala Makovcová.

Související