Dvě třetiny obyvatel Česka se domnívají, že v zemi panuje silné napětí mezi Čechy a cizinci. Více než polovina lidí vnímá i napětí mezi vedením podniků a zaměstnanci, bohatými a chudými či mezi lidmi s různými politickými názory. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Méně často lidé mluví o napětí mezi mladými a starými nebo mezi obyvateli měst a vesnic.

Podíl dotázaných, kteří označili napětí mezi Čechy a cizinci za velmi silné, nebo poměrně silné, činil 66 procent. Proti loňsku se téměř nezměnil. Také lidí, kteří vidí silné napětí mezi skupinami s různými politickými názory, bylo zhruba stejně jako loni, a to 56 procent.

"Katalyzátorem situace mohou být jak ekonomické, tak politické změny ve společnosti, ale i vývoj v širším, evropském měřítku. Ve výzkumu z března 2016 jsme tedy mohli sledovat, jak občané České republiky citlivěji než dříve vnímali napětí mezi Čechy a cizinci v naší zemi. V aktuálním výzkumu se toto zjištění znovu potvrzuje. V březnu 2016 považovalo napětí mezi Čechy a cizinci v naší zemi za silné 67 % lidí, o rok později to je 66 %. K žádné změně tedy nedošlo a česká veřejnost svým postojem stále projevuje jakési obavy v důsledku uprchlické krize a teroristických útoků v evropských městech," píše ve své zprávě agentura STEM.

Mírně ubylo respondentů, kteří vnímají napětí mezi vedením firem a zaměstnanci či mezi bohatými a chudými. Meziroční změny ale činily pouze několik procentních bodů. Napětí v podnicích označilo za silné 59 procent lidí a napětí mezi bohatými a chudými 57 procent. Hodnocení vztahů bohatších a chudších obyvatel Česka se zlepšuje vytrvale, ještě v roce 2011 mluvilo o silném napětí 68 procent dotázaných.

Ve vztazích mezi různými věkovými skupinami nebo mezi městem a venkovem většina lidí velké problémy nevidí. Napětí mezi mladými a starými označilo za silné 39 procent dotázaných a mezi městem a venkovem 29 procent.

Průzkum prováděla agentura STEM od 27. února do 6. března. Zúčastnilo se ho 1042 obyvatel Česka ve věku nad 18 let.

Související