Nové varhany pro svatovítskou katedrálu postaví španělská firma Gerharda Grenzinga. Zhotovila už 138 nových varhan, mimo jiné i nástroje do bruselské či madridské katedrály, uskutečnila přes 90 rekonstrukcí historických nástrojů.

Nástroj pro Prahu bude inspirován francouzskými vlivy a umožní kromě klasické hudby hrát také současné varhanní skladby. Varhany si vyžádají investici 80 milionů korun a měly by se poprvé rozeznít v říjnu 2019. Smlouvu se zástupci firmy v pondělí v katedrále podepsal kardinál Dominik Duka.

Vznikne symfonický nástroj o 97 rejstřících, který bude odpovídat svou reprezentativností prostoru katedrály. Nejmenší píšťala bude měřit sedm milimetrů, nejdelší přesáhne délku sedmi metrů, celkem jich bude pět tisíc. První píšťalu v pondělí symbolicky Grenzing předal Dukovi. Už nyní je spočítáno, že celý nástroj do Prahy pojede osmi kamiony, jeho celková hmotnost přesáhne 20 tun.

"Je naším přáním, aby varhany navázaly na tradici českých nástrojů a tuto tradici dále obohatily o znalosti a zkušenosti z jiných zemí. Stavba velkých varhan ve svatovítském chrámu znamená pro nás jedinečnou výzvu," uvedl Grenzing. Dodal, že každý jazyk jinak zní, bude prý poslouchat češtinu a pokusí se její zvuk a melodii do varhan promítnout.

V době stého výročí vzniku Československé republiky, k němuž původně úvaha o nových varhanách směřovala, budou už z části stát v barcelonské dílně. Do Česka se povezou v srpnu 2019, dva měsíce se budou instalovat, katedrála tedy bude mít omezený provoz.

Další měsíc až měsíc a půl bude katedrála úplně uzavřená kvůli ozvučení nástroje, řekl novinářům organolog a člen výběrové komise Štěpán Svoboda.

Peníze mají být podle plánů Nadačního fondu Svatovítské varhany shromážděny v národní sbírce, dnes je v ní třetina potřebných peněz. Příspěvek je možné poukázat na bankovní účet fondu 2109930876/2700.

Samotné varhany budou stát 69,1 milionu korun – za ně budou postaveny a umístěny v chrámu. Další náklady tvoří statické zajištění kůru či elektroinstalace.

Do loňské soutěže se přihlásily čtyři varhanářské firmy. Vybíralo se z variant klasických i moderních, nakonec zvítězilo soudobé pojednání firmy Gerhard Grenzing. Hudební podoba nového nástroje je zřejmá, obtížné je podle organizátorů architektonické a umělecké ztvárnění prospektu varhan. Známé jsou podoby barokních varhan, nový nástroj však vzniká ve 21. století, čemuž bude odpovídat jeho vnější vzhled. Vzhledem k mimořádné historické hodnotě katedrály i jejího významu jako duchovního středu českého státu vybrali autoři jako variantu volnou sestavu píšťal v prostoru kruchty.

"Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména otce vlasti Karla IV., a symbolicky katedrálu dokončili," řekl iniciátor projektu kardinál Duka.

"Jít cestou národní sbírky je symbolické vzhledem k hluboké tradici, kterou má kolektivní úsilí v české historii. Veřejná sbírka postavila nejen budovu Národního divadla, ale byla také hlavním zdrojem financování během stavby svatovítské katedrály v 19. století. Katedrála díky tomu patřila všem a její symbol dalece přesahoval a stále přesahuje jakýkoli církevní rámec. Katedrála je dnes symbolem duchovního dědictví, kultury a historie," vysvětlil.

Ke stavbě varhan přispívají instituce sdružené ve Společenství svatovítské katedrály, které má za úkol myšlenku šířit. Navazuje na Jednotu pro dostavu Chrámu sv. Víta, kterou ustavil kardinál Schwarzenberg v polovině 19. století a která novou část katedrály dostavěla. Národní technické muzeum už tuto sezonu představí varhany na výstavě, uskuteční se řada benefičních koncertů.

Související