Hasičské či rybářské spolky a další neziskové organizace se dočkaly jasných pokynů, jak a kdy se jich týká elektronická evidence tržeb (EET). Doposud měly jen mlhavou představu, kdy jsou povinny odesílat účtenky elektronickou cestou. Metodiku v úterý představilo ministerstvo financí. 

Doposud například dobrovolní hasiči nevěděli, kdy mají při pravidelných akcích vydávat ke každému vytočenému pivu stvrzenku EET a obratem ji odesílat na servery daňové správy. Ministerstvo financí nyní s dvoutýdenním zpožděním oproti úvodnímu slibu přineslo novou kuchařku pro neziskové organizace. 

"Chceme splnit slib, který jsme dali ohledně venkovských spolků. Jsem přesvědčen, že tyto spolky nemají evidovat tržby," uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Podle náměstkyně ministra Aleny Schillerové k novým pravidlům vedly první zkušenosti s EET. Už od počátku platí, že spolky a podobné organizace neevidují tržby při své hlavní činnosti, evidence tržeb se může vztahovat na takzvanou vedlejší činnost, pokud ji organizace vykonává soustavně. 

Základní změna je, že roční limit tržeb, pro který platilo, že není třeba odesílat elektronické účtenky, se zvyšuje z dosavadních 175 tisíc na 300 tisíc korun. "Rozdělujeme při tom veřejně prospěšnou činnost, která nepodléhá EET, a vedlejší hospodářskou činnost," řekl šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček. 

Dodal, že i nadále existují rizika, že limitu nebudou využívat jen prospěšné spolky při vedlejší výdělečné činnosti. Už nyní se totiž některé hospody "přejmenovávají" na spolky, aby se vyhnuly EET. "Budeme důsledně dbát na to, aby k obcházení touto cestou nedocházelo," dodal Janeček. Kritérium bude fakt, zdali se jedná o hlavní výdělečnou činnost, nebo o doplněk k veřejně prospěšné činnosti. Z ní navíc nesmí tržby přesáhnout pět procent z celkových příjmů organizace. 

Limit 300 tisíc korun je podle Janečka stanoven tak, že je to zároveň odečitatelná položka pro veřejně prospěšné poplatníky. Týká se to navíc jen plateb přijatých v hotovosti, pokud například sportovní klub pronajme svoji tělocvičnu s platbou na fakturu, EET se jej také netýká. 

Nyní jsou proto z EET zcela osvobozeny akce typu vesnický bál. Tady také panovala mezi spolky nejasnost, podle Aleny Schillerové ale podobné výdělečné akce nespadají do takzvané soustavné činnosti. "Pokud ale spolek vede ve vesnici hospodu nebo pořádá každý týden diskotéku, limit 300 tisíc už se na to vztahuje," dodala náměstkyně.

Související