Na hospodářskou restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje půjde v příštích třech letech zhruba 42 miliard korun. Počítá s tím akční plán, který v pondělí schválila vláda. Na Twitteru to uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Z celkové částky půjde 6,1 miliardy letos, 11,4 miliardy v příštím roce a přes 25 miliard v roce 2019.

Sobotka již dříve uvedl, že propast mezi těmito kraji a zbytkem republiky se zvětšuje. Uvedené kraje byly zasaženy útlumem těžby uhlí, což mělo dopad na jejich konkurenceschopnost, životní prostředí i sociální situaci.

Zástupci tripartity začátkem června plán podpořili.

Plán obsahuje 65 konkrétních opatření. V Ústeckém kraji by se mělo změnit a oživit město Terezín či opravit prostor východního nádraží v Děčíně. V Karlovarském kraji by se za pomoci několika projektů mělo docílit zlepšení image regionu a kvality životního prostředí. Vzniknout by tam mohla i vysoká škola zaměřená na lázeňství.

"Vláda má dluh vůči těmto třem krajům. Byly to těžební kraje, byl tam velký průmysl. Nakonec po odchodu velkých zaměstnavatelů, ať už je to těžební průmysl, nebo Armáda ČR, tam lidé nemohou najít práci, a to si myslím, že je hlavní cíl této restrukturalizace krajů," sdělila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO), jejíž ministerstvo návrh předkládalo.

Podle Sobotky jde o první komplexní restrukturalizaci tak rozsáhlého území. Peníze budou použity nejen na odstranění starých ekologických škod, ale například i na zlepšení dopravní infrastruktury, aby tyto kraje byly zajímavější pro zahraniční investory.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka (ČSSD) je důležité, aby se plán věnoval podpoře podnikání v těchto regionech, které jsou strukturálně znevýhodněné. "Plánujeme také rozjet program regenerace brownfieldů, tedy starých průmyslových areálů, které nejsou využívané. Tímto bychom chtěli nabídnout podnikatelům nové prostory pro podnikání," uvedl. MPO také připravuje programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací a získávání nových investorů v těchto krajích.

Na vládním programu se kromě zástupců ministerstev podílely také firmy.

Sklářské společnosti AGC Processing, která patří k největším zaměstnavatelům v Ústeckém kraji, vadí hlavně nedostatek kvalifikovaných pracovníků. "Dokonce i při nadprůměrné míře nezaměstnanosti je pro řadu firem mimořádně obtížné najít lidi pro volná místa, zejména v technických profesích," říká mluvčí firmy Libor Sehnal.

Vládní program podle něj pomůže pracovníky na tyto pozice lépe připravit. Jako klíčovou vidí Sehnal podporu vzdělávání. "Bez strategických změn se budou v kraji nadále prohlubovat negativní trendy jako nárůst počtu sociálně vyloučených obyvatel, pokles podnikatelské aktivity nebo odliv kvalifikované pracovní síly," dodává.

Na Česko je to ambiciózní projekt

Vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cienciala rozhodnutí vlády uvítal. "Věřím, že program, který se dnes schválil, významným způsobem přispěje ke zvýšení životní úrovně i ke zvýšení konkurenční schopnosti těchto tří krajů, které kdysi v minulosti hrály významnou úlohu při tvorbě HDP," řekl novinářům.

Dosavadní úsilí o restrukturalizaci podle něj nebylo uspokojivé, vznik nového plánu ale ukazuje, že kabinet řešení situace tří krajů začal vnímat jako strategický úkol.

Podle Ciencialovy zástupkyně Gabriely Nekolové je většina peněz pro letošní a příští rok již vyčleněna. "Letošní rok je z finančního hlediska vyřešený, pro rok 2018 zbývá najít asi 1,3 miliardy korun. Další peníze přijdou ze Státního fondu dopravní infrastruktury, evropských strukturálních a investičních fondů a z privatizačního fondu," dodala.

Plán by měl obyvatelům těchto krajů zlepšit podmínky pro život i práci a zamezit odlivu lidí. Jednotlivé kroky se týkají pracovních sil, výzkumu a inovací, životního prostředí, podnikání, zadluženosti obyvatel či vzdělávání.

"Na české podmínky jde o opravdu ambiciózní projekt a aktivity tohoto typu můžou mít pozitivní efekt. Je ale nutné si uvědomit, že i v případě bezproblémové realizace jednotlivých fází je restrukturalizace běh na dlouhou trať. Zda byl projekt úspěšný a stal se trvalým přínosem pro daný region, se neuvidí dříve než za deset let," uvedl Lukáš Hendrych z auditorské společnosti BDO.

Projekt je podle něj také závislý na politické situaci a vzhledem k dlouhodobosti je otázkou, zda budou příští vlády tuto aktivitu podporovat.

Hnutí Duha a Greenpeace schválení plánu uvítaly, podle nich ale plán málo zdůrazňuje zlepšování životního prostředí, především vyčištění ovzduší zatíženého těžbou a spalováním uhlí. "Další akční plán v příštím roce by měl cílit na úplné vytlačení uhlí z domácích kotlů a kamen a zavírání zastaralých uhelných elektráren. Ty vyrábějí pouze na vývoz a Ústecku zůstává jen znečištění," uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Související