V České republice je 129 tisíc neziskových organizací, přičemž státní dotace dostává jen nepatrné procento z nich. Do tohoto čísla se počítají i think-tanky politických stran. Právě politici jsou podle ředitele Nadace Open Society Foundation (OSF) těmi, kdo podrývá důvěru v neziskový sektor.

"Znepokojuje nás, jak je neziskový sektor napadán ze strany politiků, kdy jsou neziskové organizace prezentovány jako paraziti. Řada z nich to dělá, aby zastřela vlastní neschopnost," řekl ředitel OSF Robert Basch.

Sama nadace OSF se však snaží distancovat od svého nejznámějšího mecenáše: miliardáře a filantropa George Sorose, který nadaci financuje. "Soros není jediný podporovatel. Kolem 40 % zdrojů nadace tvoří fundraising, pak jsou to dary a fondy," vysvětlil Basch. S ohledem na fungování správní rady a procesu financování podle něj k žádnému ovlivňování ani dojít nemůže. Sorosova nadace na činnost OSF v roce 2016 přispěla 7,5 miliony korun, což byla asi pětina jejího celkového příjmu.

Dary tvoří až dvě třetiny financí

Jedním z projektů OSF je i Cesta domů. Projekt, který od roku 2001 pomáhá lidem vyrovnávat se se smrtí blízkých a umožňuje lidem zemřít doma. "Cesta domů je jeden z projektů, který dělá velkou sociální službu a zároveň se dokáže uživit sám," řekl Robert Basch.

Ve Francii nebo Velké Británii je paliativní péče součástí sociální a zdravotní péče, kterou zřizuje stát. Česká společnost jí ale zatím není příliš přístupná. "Je tu takový alibismus, že máme všechno zajištěno. Úředníci tvrdí, že máme praktické lékaře, kteří to mají dělat. On se ale nemůže ve tři sebrat a odejít z ordinace k umírajícímu," vysvětlila zakladatelka projektu Martina Špinková.

Společnost začala podle Špinkové více podporovat neziskové projekty. "Nežijeme z dotací, ale hlavně z darů. Až dvě třetiny jsou dary od lidí, kteří nám to dávají svobodně po zkušenosti s námi nebo protože se o nás doslechli," dodala.

Stát podporuje jen 3 % neziskových organizací

Samotné neziskové organizace jsou veřejností vnímány jako přítěž státního rozpočtu. Podle posledních údajů vlády obdržely neziskové organizace za rok 2015 kolem 16,5 miliardy korun. "Pouze 3 % neziskovek jsou podporovány státem a patří mezi ně i sportovní spolky, myslivci nebo i politické strany," uvedl Basch.

Nadace OSF získala loni celkem 44,5 milionu korun. Mezi podporovatele patří i americké velvyslanectví s 1,1 milionem na podporu demokracie a společnost Google, která darovala 1,5 milionu na datovou žurnalistiku. 

V Maďarsku i Polsku se neziskové organizace staly terčem kritiky. Nadace OSF byla maďarským premiérem Viktorem Orbánem obviněna z přivážení uprchlíků do země. Činnost neziskových organizací tam začala být omezována. "Poslední dobou roste politický tlak. Je to nebezpečný fenomén, kdy budou neziskovky nuceny ukončit nebo omezit svou činnost," varoval ředitel před situací v dalších evropských státech.

Nadace OSF v Česku funguje již 25 let. Za loňský rok darovala 58 milionů na projekty spojené se vzděláním, státní správou nebo rovnou příležitostí pro ženy a muže. V minulosti finančně podpořila i iniciativu Rekonstrukce státu při prosazování zákonu o registru smluv.

Související