Všimli jste si někdy, jak velikou roli při divadelní hře hraje divák? Z jistého úhlu pohledu by se dokonce dalo říci, že v divadle hraje zejména divák. A co hraje divák? Divák hraje zejména to, že tam není.

To, že je to role pasivní, na věci nic nemění. Na jevišti se odehrává kupříkladu vražda. A v sále mohou sedět stovky lidí, kteří jsou při síle a akceschopní − přitom nikdo nezasáhne, nikdo nic neudělá. Protože hrají, že tam nejsou. Součástí role "nebytí tady" je i to, že divák během představení musí být tiše, nerušit, nezasahovat, nezapojovat se (leda by "zapojování publika" bylo součástí scénáře) − prostě sedět jako pěna, protože kdyby divák přestal hrát, že tam není, kouzlo divadla by nadále nemohlo fungovat.