Zastupitelstvo Ústeckého kraje v květnu schválilo záměr zřídit vlastní dopravní podnik, tak aby kraj v budoucnu nemusel znovu řešit problém s navyšováním platů řidičů autobusů hrozících stávkami. Zřízení krajského dopravního podniku zvažují i Karlovarský a Liberecký kraj.

"Ústecký kraj založením vlastního dopravního podniku reagoval na potíže v autobusové dopravě v souvislosti s vládním nařízením o zvýšení platů řidičů a také na následný průběh komunikace se stávajícími dopravci," osvětlila rozhodnutí tisková mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Odkazovala tak na problémy, které v kraji způsobilo navýšení platů řidičů na základě dodatků podle nejnovějšího vládního nařízení. "Přístup vedení Ústeckého kraje je prostě špatný a v podstatě se snaží donutit firmy k podepsání dodatků, které nic neřeší," komentoval situaci před stávkou Jiří Kuchyňka, místopředseda odborového svazu dopravy společnosti BUS Line a.s., která již zastupitelům oznámila, že do dvou let ukončí svoji činnost na Ústecku.

Podle ekonomické studie proveditelnosti, kterou si nechali zpracovat ústečtí zastupitelé, se budou náklady na roční provoz krajské linkové dopravy pohybovat okolo 600 milionů korun, což je obdobná částka, za kterou kraj nyní pokrývá dopravní obslužnost soukromými dopravci v celém kraji.

S vlastním dopravním podnikem nebudou kraje nijak limitovány uzavřenými smlouvami, budou mít volnější ruce při jednání s odbory o výši platů a připraveny okamžitě reagovat. Zároveň si od toho krajští zastupitelé slibují, že předejdou dalším stávkám řidičů a budou mít kontrolu nad vyplácením peněz. Což byl také problém, který ukázala dubnová stávka. Kraje sice na základě dodatků dopravcům peníze na platy vyplatily, ale již neměly kontrolu, zda se vážně k řidičům dostaly.

Právě Ústecký kraj patří k většině krajů, které s dopravci uzavřely dlouhodobé smlouvy ještě před vládním nařízením, které vešlo v platnost na začátku letošního roku. Tyto kraje jsou nuceny uzavřít ke smlouvám dodatky v určité výši, která však není pro některé dopravce vyhovující a do několika let budou muset svoji činnost ukončit.

"Smlouvy máme uzavřené na deset let, takže ty současné se všemi dopravci skončí v roce 2025. Nicméně někteří dopravci se již nechali slyšet, že budou muset do několika let skončit," uvedla Dosedělová. Krajský dopravní podnik by měl již za dva roky nahradit společnost BusLine, jež zajišťuje dopravu na Ústecku a okolí. "I z těchto důvodů zřizujeme vlastního dopravce, abychom byli za ty dva roky schopni naplno a hned ostře jít do provozu a zajistit pro cestující dopravu,"dodala.

Kolik pracovních míst po zřízení podniku vznikne, zatím Dosedělová neví. Stejně tak se teprve jedná o nákupu autobusů.

O vlastním podniku uvažují i Karlovarský a Liberecký kraj

V Karlovarském kraji se o zřízení krajského dopravního podniku také vážně uvažuje, avšak vše je teprve ve stádiu příprav.

"Varianty řešení připravuje můj náměstek pro dopravu Martin Hurajčík a bude je předkládat vedení kraje k posouzení," sdělila Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR. Zastupitelstvo by o tom mělo rozhodnout na podzimním zastupitelstvu. "Vnímám, že se i ostatní kolegové v Radě kraje v souvislosti s nešťastným nařízením vlády o navýšení mezd řidičů autobusů kloní k možnosti vzniku krajského dopravního podniku," doplnila.

Podle tiskové mluvčí Libereckého kraje Markéty Žitné kraj zvažuje dvě možnosti. "Podle našich zkušeností není v současné době možné vysoutěžit dopravce," vysvětlila Žitná. Zastupitelé tedy budou na základě analýz zvažovat zřízení vlastního dopravního podniku, nebo odkup většinových podílů v již existujících dopravních společnostech. Obě řešení by však do budoucna vyřešily problémy se stávající legislativou a platy řidičů.

"Liberecký kraj obdržel zatím pouze konkrétní nabídku na majetkový vstup jen od dopravce ČSAD Liberec. Ostatní dopravce, kteří zajišťují veřejnou dopravu v kraji (BUSLINE a ČSAD Česká Lípa), vyzval k podání konkrétní nabídky. V současné době jsou připravovány podklady krajským zastupitelům na nákup akcií ve společnosti ČSAD Liberec," uvedla Žitná. O vstupu kraje do společnosti ČSAD Liberec rozhodnou zastupitelé na srpnovém jednání. I přes nákup akcií však existuje varianta zřízení dopravního podniku.

Ostatní kraje vlastní dopravní podniky neplánují. Některé kraje nově vysoutěžily dopravce na základě vícero kritérií, než jen ceny, tudíž budou moci v budoucnu lépe reagovat na požadavky odborářů a další změny legislativy. Královéhradecký kraj bude tendr na nové dopravce vypisovat na podzim, stejně tak kraj Zlínský.

"Nařízení vlády je velmi nešťastné a vstupuje mezi zaměstnance a zaměstnavatele. Kraje, které soutěžily podle nové legislativy, a jediným kritériem byla cena, mohou uzavírat dodatky ke smlouvám pouze o inflaci. Jiný prostor nemají, protože by porušily zákon," upozornila již dříve Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR s tím, že problémy se dají očekávat i do budoucna.

Vláda v lednovém nařízení stanovila, že minimální mzda řidičů stoupne na 98,10 korun za hodinu jízdy a na 88 korun za hodinu čekání. Nově byl zaveden příplatek 6,60 korun za hodinu za náročné pracovní prostředí. V krajských dopravních podnicích by kraje měly více možností se mzdami hýbat, než je tomu za současného stavu, a mohly by je nadále navyšovat.

Související