I vězeň má právo na kontakt s dětmi, zdůraznil Ústavní soud v novém nálezu. Krajský soud v Brně chyboval, když styk otce se synem a dcerou v konkrétním případě nijak neupravil a dostatečně to nezdůvodnil. V úvahu připadaly návštěvy ve věznici i nepřímý kontakt prostřednictvím telefonu, e-mailu či komunikační služby Skype.

Justice samozřejmě musí vždy zvažovat konkrétní okolnosti a také povahu trestné činnosti, za kterou je člověk odsouzen. Samotný výkon trestu by ale neměl být důvodem pro úplné přerušení kontaktu mezi rodičem a dětmi, uvedl soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.

Okresní soud Brno-venkov v konkrétní kauze nejprve rozhodl tak, že otec se může s dětmi stýkat každý sudý víkend a dále každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 8.00 následujícího dne. Pak ale otec nastoupil do výkonu trestu a Krajský soud v Brně změnil rozhodnutí tak, že styk se nijak neupravuje.

Zdůvodnil to stručně například tím, že děti nevědí o otcově trestu a návštěva ve vězení by pro ně mohla znamenat trauma. S touto argumentací Ústavní soud nesouhlasil. Věznice jsou na návštěvy dětí připravené, navíc existuje řada alternativních možností, které umožní otci, aby s dětmi zcela neztratil kontakt.

"Zatajování skutečných důvodů nepřítomnosti některého z rodičů by přitom děti mohlo přivést k mylné a nepochybně zraňující domněnce, že o ně tento rodič ztratil zájem a bez dalšího je opustil," řekl Fenyk.

Rozhodnutí krajského soudu přišlo v situaci, kdy dětem bylo šest a sedm let. "Je to věk, kdy je důležité, aby kontakt s otcem byl udržován. Těžko se potom ten vztah obnovuje," řekl mužův právní zástupce Pavel Kuchynka. Podle Kuchynky je rapotická věznice na návštěvy dětí dobře připravená. Nyní podle něj musí znovu rozhodovat krajský soud, přičemž není vyloučeno, že ještě předtím se muž dostane podmínečně na svobodu.

Fenyk zdůraznil, že při úpravě kontaktu vždy záleží na povaze trestné činnosti. "Pokud by například odsouzený napadal členy rodiny, páchal domácí násilí, tak asi nebude vhodné, aby bylo vyhověno všem jeho požadavkům na styk s dětmi už právě proto, že pro ty děti to může být traumatizující zážitek," uvedl Fenyk.

Pokud ale trestná činnost nemá s rodinou nic společného, není zpravidla důvod návštěvy neumožnit. Kuchynka nechtěl specifikovat, za co byl jeho klient odsouzen. S dětmi to ale nesouviselo, zdůraznil advokát.

Související