"Zveřejníme přelomový objev astronomického fenoménu, který dosud nikdy nebyl pozorován." Tak s týdenním předstihem oznámila Evropská jižní observatoř (ESO), že její ředitelství v německém Garchingu připravuje zprávu o blíže nespecifikovaném objevu. Spekulace a napětí vědecké veřejnosti ještě zvyšovalo upozornění, že tiskové materiály budou pouze pro zaregistrované novináře.

Tajemství bylo odhaleno v pondělí odpoledne: "Poprvé v historii astronomové pozorovali jak gravitační vlny, tak světlo (elektromagnetické záření) pocházející ze stejného zdroje a stejné události. Podařilo se to díky součinnosti všech pracovišť ESO a mnoha dalších vědeckých institucí celého světa."