Po delším čase má Praha zase zakázku, která vzbuzuje rozruch. Jde o projekt nazvaný "Návštěvnická wi-fi v lokalitě Lanová dráha Petřín".

Nejdřív vzbudila poprask informace, že se magistrát hlavního města rozhodl zaplatit 2,3 milionu korun za bezdrátové připojení ve dvou nepříliš velkých vagonech lanovky, jejíž jízda do petřínského kopce trvá asi čtyři minuty. Zdvihla se nezvykle silná vlna protestů a posměšků odborné veřejnosti, zejména na sociálních sítích.

Na minulé úterý proto městská firma OICT, autor celé myšlenky i projektu, svolala tiskovou konferenci a vysvětlila, že došlo k mýlce. Nemá jít jen o pokrytí vozů lanovky, ale "velké části" celého Petřína. Tomu už zmíněná částka odpovídá víc.

Pořád jsou tu ale otázky ohledně smyslu celého projektu a pochybnosti vzbuzuje i samotný průběh veřejné soutěže na dodavatele. Přihlásil se jediný zájemce, nabídl prakticky stejnou cenu, kterou město předpokládalo, a vyhrál. 

Primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO) trvá na tom, že projekt smysl má. A soutěž podle ní také proběhla v pořádku. Uvedla to v rozhovoru pro HN, který vznikal více než týden, a to po e-mailu. Mluvčí magistrátu nejdříve odmítl odpovědi primátory vůbec zprostředkovat, nakonec se k tomu uvolil poradce Adriany Krnáčové Martin Vodička, který s odpovědmi paní primátorce pomáhal. 

Kdo je autorem záměru na vybudování "návštěvnické wi-fi v lokalitě Lanová dráha Petřín"? Jaký je důvod pro tento projekt?

Ten projekt vychází ze schváleného záměru pokrývat pražské parky a veřejná místa wi-fi signálem. Bylo vytipováno několik míst a kromě Petřína se jedná třeba o botanickou zahradu nebo trojskou zoo.

Jdeme stejným směrem jako EU, která schválila více než 3miliardovou podporu na šíření bezplatné wi-fi do parků a veřejných míst. Myslím, že je to správná cesta, protože zatím zdaleka ne každý má neomezené připojení v mobilu, a hlavně tím zvyšujeme komfort veřejného prostoru. Petřín navíc patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze a chodí tam nejen spoustu Pražanů, ale i turistů. Je to místo, kterým se jen neprochází, ale má i funkci relaxační zóny. Spousta lidí chodí toho parku odpočívat, studovat, ale i pracovat. Myslím si, že mnoho lidí ten projekt ocení. Celý projekt zpracovala naše městská firma Operátor ICT.

Ale kdo je autorem záměru pokrývat pražské parky wi-fi signálem? A má být účelem veřejných peněz města napravovat nedokonalý trh s mobilními službami?

Autorem toho záměru je odbor informatiky. Ten záměr ale schvalovala rada přibližně před rokem a bylo to i medializováno. Žádné negativní reakce jsme nezaznamenali.

Úkolem města je přece zvyšovat komfort Pražanů a dalších návštěvníků města. Neustále tu mluvíme o chytrém městě a wi-fi signál na některých veřejných místech by měl být úplný základ. Podobným směrem se vydává nejen EU, ale i řada západních měst. 

Proč je ale potřeba pokrýt velkou část petřínského parku?

Příliš nerozumím vaší otázce. Samozřejmě že je to zapotřebí a bez toho by ten projekt neměl smysl. Opravdu není cílem pokrýt signálem pouze vozy lanovky, a pokud by ten projekt byl nastaven takto, pak by samozřejmě byla ta částka naprosto přehnaná. Jak už jsem řekla, cílem je zvýšit komfort návštěvníků parku, kteří se tam pohybují nebo relaxují, a to logicky předpokládá, že se pokryjí místa, kde se lidé nejvíce zdržují.

Případ wi-fi v lanovce na Petřín za 2,3 milionu.

Proč je to ale zapotřebí? V místě je mobilní signál LTE. Proč by měli Pražané z veřejných peněz přispívat na bezdrátové připojení ve velké části parku, když tam faktické připojení existuje komerčně? Nedávalo by větší smysl poskytovat veřejné připojení zdarma jen na místech, jako jsou nemocnice, klíčové dopravní uzly a podobně?

A ve většině pražských nemocnic signál LTE není? Samozřejmě že ano. Buď nebudeme pokrývat signálem žádný veřejný prostor a můžeme zapomenout na veškeré řeči o chytrém městě a zvyšování komfortu ve veřejného prostoru, nebo v tom budeme pokračovat. Celé je to o přístupu. Buď chcete, aby se lidé mohli připojit k veřejné wi-fi, nebo ne. A my jsme se rozhodli jít touto cestou.

Jestliže se do soutěže o vybudování projektu trvající deset pracovních dní přihlásil pouze jediný účastník, firma Simac Technik ČR, a.s., jde ještě o de facto veřejnou soutěž, z níž by bylo možné vybrat pro město nejvýhodnější nabídku? Zachoval se v tomto případě magistrát města Prahy skutečně jako řádný hospodář s veřejnými prostředky?

Samozřejmě. Celá soutěž probíhala v rámci dynamického nákupního systému (DNS), který je právě pro větší transparentnost používán k soutěžení IT zakázek. Celý ten systém funguje v podstatě tak, že jsou do něj přihlášeny společnosti, které splňují určité požadavky, které má obecně magistrát na své dodavatele. Těch je v současnou chvíli 23 a minimálně 5 z nich splňovalo požadavky, které byly na tuto konkrétní zakázku. To, že se ve finále o ni ucházel pouze jeden z nich, nijak nesnižuje transparentnost toho celého procesu. V podstatě se dá říct, že DNS dal o té zakázce vědět všem 23 společnostem.

Musím se zeptat znovu, skutečně lze považovat soutěž, do které se přihlásí jediný zájemce, za soutěž? Jen na území Prahy lze počítat s minimálně desítkami firem, které se takové soutěže mohly zúčastnit. Mnohé z nich jsou zcela jistě mimo váš nákupní systém. Proč jim takovou možnost neotevřete? Pokud se přihlásí jediný účastník, nenaznačuje to spíš, že je zakázka šitá na míru jen jemu? 

Já musím znovu zopakovat, jak systém DNS funguje. Každá firma, která splní určité požadavky, se do DNS může přihlásit a ten systém ji pak automaticky oslovuje s novými soutěžemi. Jak by mohla být soutěž ušita na míru jedné konkrétní firmě, když ty požadavky splňovalo minimálně pět společností? To, znamená, že ano, stále se jedná o veřejnou soutěž, přestože se to velmi snažíte zpochybnit.

Magistrát ve zveřejněných dokumentech uvádí, že "nemohl stanovit předpokládanou hodnotu na základě průzkumu trhu". Proč ne?

Předpokládám, že kvůli tomu, že se jedná o hodně specifický projekt, který je přesnější nacenit expertním posudkem. Hodnota zakázky byla proto stanovena zpracovatelem studie na základě odborného odhadu, odhadované slevy z ceníkových cen a dále jednotkových cen prací spojených s instalací HW, pokládky nutné kabeláže a všech souvisejících instalačních prací.  

Ve zveřejněných dokumentech se uvádí, že magistrát "stanovil předpokládanou hodnotu na základě realizované předběžné konzultace, a to konkrétně na základě oslovení odborníků, kteří vypracovali analýzu a studii". Kdo byli ti odborníci? Může magistrát poskytnout zmíněnou "analýzu a studii"?

Já musím hlavně podotknout, že jsem zatím nikde nezaznamenala názory, že by ta zakázka byla předražená, respektive že by měl magistrát zaplatit za objednané služby více, než je na trhu běžné. Ta diskuse se vedla o nutnosti použít tak velké řešení. Já říkám, že pokud by se opravdu jednalo jen o zakázku na to, pokrýt wi-fi signálem několik vozů lanovky, tak ano, to by bylo předražené a takovou zakázku bych nechala okamžitě zrušit. Toto řešení je ale mnohem robustnější a vzhledem k tomu, že se jedná o pokrytí výrazné části Petřína s očekávaným napojením IP kamer, chytrého osvětlení a dalších prvků, je takové řešení namístě. 

Analýzu i studii vypracovali zaměstnanci společnosti Operátor ICT. Studie byla zpracována ve formě technické specifikace požadavků, které byly přílohou zadávací dokumentace na výběrové řízení.

Považujete za náhodu, že jediný uchazeč o zakázku nabídl prakticky stejnou cenu (nižší jen o 65 tisíc korun)?

To je samozřejmě dotaz na dodavatele, ne na mě nebo na úřad. Pokud je ale částka dobře odhadnuta, je poměrně běžné, že se příliš neliší od vysoutěžené ceny. 

To je naopak dotaz právě na vás, protože celou věc uvádíte do života právě vy a radní města svým rozhodnutím a nesete za ni odpovědnost. Vážně se vám nezdá podezřelé, že jediný uchazeč o zakázku nabídne cenu prakticky stejnou, jako je vaše předpokládaná cena? V jiných případech to bývá jedním ze znamení, že zakázka je ušita na míru nějaké konkrétní firmě.

O jakých jiných případech mluvíte? Hledáte senzaci tam, kde není. Ta maximální částka je přece známá předem a uchazeč si cenu stanoví sám na základě své vlastní kalkulace. Vzhledem k tomu, že se do té zakázky mohlo přihlásit minimálně pět firem, které splňovaly veškeré podmínky v rámci DNS, je tvrzení, že by ta zakázka byla postavena na jednoho dodavatele, naprosto zcestné. Já opravdu nevidím do hlavy dodavatelů, abych mohla komentovat jejich cenotvorbu.

Jaké práce a jaký materiál konkrétně získá město jako zadavatel za nabídkovou cenu: 2 292 992 Kč bez DPH?

Je toho hodně a lze to vyčíst ze zadávací dokumentace. Jedná se o kompletní dodávku hardwaru i softwaru, včetně kabelové infrastruktury, tedy optické sítě, která povede pod celou lanovkou a která je nezbytná k tomu, abychom dokázali pokrýt tu zásadní část Petřína. Ta částka mimo jiné obsahuje i vybudování platformy pro instalaci IP kamer, kterými ten kopec plánujeme kvůli vyšší bezpečnosti osadit. Dokonce jsem zadala vypracování znaleckého posudku, abychom jednoznačně odpověděli na ty dezinformace. Posudek nám potvrdil, že cena je v rámci trhu naprosto v pořádku.

Proč není příloha č. 5 k důvodové zprávě určena ke zveřejnění?

Jedná se o nabídku uchazeče a ta obvykle bývá pouze interní pro informaci členům rady. Na tom není nic neobvyklého.

V usnesení se uvádí, že "Komise shledala určité nejasnosti v nabídce účastníka a dne 12. 9. 2017 vyzvala účastníka k doplnění své nabídky". O jaké nejasnosti šlo?

Pokud vím, v rámci hodnocení té nabídky vznikly nějaké dotazy na konkrétní technické parametry, a proto jsme vyzvali účastníka k jejich doplnění. 

Podle mých informací o záměru pokrýt velkou část petřínského parku radní města při schvalování projektu nevěděli. Dozvěděli se o něm až minulý týden v úterý. Je to pravda?

Já nevím, o čem ostatní radní věděli, nebo nevěděli, ale přijde mi absurdní, že by odhlasovali zakázku za 2,5 milionu korun do několika vozů lanovky. Uvedeni v omyl bychom přece mohli být, pokud by to bylo obráceně. To znamená, kdyby nám bylo slíbeno, že wi-fi bude na velké části Petřína, ale ve výsledku by to byly jen vozy lanovky.

Neznamená to tedy ale, že radní i vy jste nejdřív odsouhlasili soutěž a zakázku, která se týkala jen lanovky, a teprve po vlně kritiky jste si nechali vše vysvětlit od městské firmy OICT?

Ne, neznamená. Já můžu mluvit jen za sebe a já jsem věděla, co konkrétně projednáváme. Znovu říkám, vychází to z koncepce pokrytí pražských parků signálem wi-fi, takže by nedávalo úplně smysl, že by se jednalo pouze o lanovku.

Proč oficiálně schválené materiály k projektu nehovoří o pokrytí velké části petřínského parku ani o výhledovém připojení například Štefánikovy hvězdárny nebo služeb dopravního podniku?

To je ta největší chyba, kvůli které jsem se také rozčílila. Jak jsem řekla, už ten samotný záměr, ze kterého projekt vychází, je o pokrytí městských parků, takže je logické, že chceme pokrývat Petřín, a ne jen lanovku. Proč Operátor ICT v dokumentaci pracoval s označením lanovka, to vám nejsem schopná říct, ale byla to chyba.

Ten projekt se samozřejmě vyvíjel v průběhu a řešil se na mnoha poradách. Vždy se snažíme tlačit naše městské firmy, aby mezi sebou spolupracovaly, protože to samozřejmě v konečném důsledku znamená pro město nižší náklady.

Váš náměstek a radní za ČSSD Petr Dolínek veřejně uvedl, že jste mu začátkem října prostřednictvím SMS sdělila, že celý projekt "pozastavujete". Je to pravda?

Nechtěla jsem, aby smlouva byla podepsána do té doby, než celý ten projekt prověřím, a to jsem také udělala a v úterý jsem to i řekla na radě. Zavolala jsem si odpovědné lidi a ptala se jich na detaily. Největší chybou toho projektu ale byla ta šílená komunikace, která způsobila ty nejasnosti. Celé je to o tom, jestli je opravdu potřeba použít takto velké řešení, a při znalosti věci je jasné, že ano.

Znamená pokyn pro primátorku "zapracovat do návrhu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 částku 463 000 Kč v souvislosti s provozními výdaji souvisejícími s předmětnou zakázkou" to, že se budou roční náklady na provoz wi-fi pohybovat v této výši? Pokud ano, prosím o přesný popis těchto nákladů. Na co přesně má být tato částka vynakládána?

Jsou to roční náklady, do kterých byl započítán i možný další rozvoj té lokality. Je to maximální částka, která většinou vyčerpána nebývá, ale chceme být připraveni. Počítáme, že roční náklady, které zahrnují samotné datové připojení, ale i elektřinu nebo paušální dohled a pravidelnou úpravu konfigurací, nepřesáhnou 200 tisíc, což je necelých 17 tisíc měsíčně.

Je ještě ve hře možnost, že by k provedení projektu nedošlo, že by byl revokován nebo pozměněn?

Já k tomu ale nevidím důvod. Už podle vašich velmi tendenčních otázek vidím, že vy v tom projektu smysl nevidíte, ale já jsem přesvědčena, že pokrývat bezplatným wi-fi signálem veřejná místa, kam chodí spoustu lidí, má rozhodně smysl.

Nebylo by potřebnější použít předmětnou částku a vybudovat na obou koncích Lanové dráhy Petřín bezbariérový přístup, který zde chybí?

Není možné vzít peníze, které jsou v rozpočtu vyčleněny na IT projekty, a investovat do něčeho jiného. Nicméně s vámi souhlasím, že bezbariérový přístup lanovce chybí, a proto jsem dopravnímu podniku zadala, aby se na tento projekt zaměřil a provedl předběžnou kalkulaci takového projektu.

Neznamená to tedy, že máte rozpočet nastavený špatně, pokud lze dříve financovat bezdrátové připojení než bezbariérový přístup?

Neznamená. To opravdu není o tom a mícháte jablka s hruškami. Pokud by Dopravní podnik nejprve udělal bezbariérové přístupy, pak by wi-fi připojení bylo v pořádku? Při stejné logice bychom třeba nemohli investovat do renovace Výstaviště, dokud nebudou zrekonstruovány pražské školy.

Související