Dynamika české ekonomiky a růst inflace jsou v posledních měsících hlavními důvody pro zvyšování úrokových sazeb. Repo sazba se 2. listopadu zvýšila na 0,5 %, tedy o 0,25 bazických bodů. Toto zvýšení trh očekával a další přijdou v roce 2018. Podle odhadů analytiků bude v roce 2018 repo sazba na úrovni 1 %, zatímco ještě na začátku srpna 2017 to byla technická nula.

Tento nárůst ovlivní jak nové dlužníky, tak i již zadlužené domácnosti. Dopad na finanční hospodaření těchto domácností může být významný. V době refixace totiž může i mírné zvýšení sazeb velmi významně ovlivnit výši měsíční splátky, pokud nemůže být prodloužena doba splatnosti nebo pokud domácnost nemá k dispozici volné finanční prostředky k provedení mimořádné splátky. Lze tedy očekávat největší dopad na domácnosti s dlouhodobými půjčkami (20-25 let) a vysokým poměrem úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV nad 80 %).

Zdroj: ChytryHonza.cz

S ohledem na strukturu hypotečního trhu v České republice nesou úrokové riziko domácnosti, zatímco v jiných evropských zemích jsou úrokovému riziku vystaveny spíše banky. To je dáno především orientací trhu na krátkou dobu fixace a také opatrností České národní banky v úvěrové politice. Například ve Francii je úroková sazba u hypoték fixovaná na celou dobu splatnosti úvěru (v průměru na 19 let) a klient může zaplatit mimořádnou splátku kdykoliv (za poplatek maximálně ve výši úroku za šest měsíců). V případě výrazného zvýšení úrokových sazeb tak bude tento systém pro francouzské banky velmi nákladný, protože budou muset refinancovat za vyšší sazby, než jsou úroky plynoucí z hypoték.

Je málo pravděpodobné, že se sazby vrátí na historické minimum, které jsme zažili v letošním roce. V současné době by domácnosti měly zvážit zafixování úrokových sazeb na co nejdelší období a využít možnosti každoročně splácet až do výše 20 % hodnoty úvěru bez poplatků (pouze u smluv uzavřených po 1.1.2017).