Lidé s většími příjmy by měli podle více než poloviny Čechů odvádět větší podíl z příjmů na daních. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Přitom ale zároveň dvě třetiny lidí tvrdí, že daním nerozumí.

příklad: mzda 25 tisíc
K výpočtu daně z příjmů musíme znát výši superhrubé mzdy.
Hrubá mzda: 25 000
Superhrubá mzda = hrubá mzda + sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (34 % z hrubé mzdy).
Tj. 25 000 + 8 500 = 33 500 Kč
Daň z příjmů činí 15 procent ze základu daně, obvykle se rovná superhrubé mzdě.
Tj. 15 % z 33 500 je 5 025 .
Ke zjištění čisté mzdy ale odečíst daň od hrubé mzdy nestačí, odečítá se od ní ještě zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnancem, ovlivňují ji např. slevy na dani.
Čistá mzda je hrubá mzda minus daň z příjmů a minus sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem (11 % z hrubé mzdy, zde tedy 2 750 Kč) a plus sleva na poplatníka (nyní činí 24 840 Kč za rok, tj. 2 070 Kč za měsíc).

Čistá mzda u tohoto příkladu by se tedy dala vypočítat jako:
25 000 - 5 025 - 2 750 + 2070 =
19 295 Kč
Finální částku ale může ovlivnit více faktorů (např. odčitatelné položky od základu daně, status studenta, počet dětí, solidární daň apod.).
Pozn.: Při najetí myší na barevné číslo se zobrazí detailní popisek.

Většina Čechů je podle průzkumu pro progresivní zdanění příjmů. Lidé s vyššími příjmy by podle 57 procent dotázaných měli odvádět větší procento daně z příjmů než lidé s nízkými platy a mzdami. Přibližně pětina účastníků průzkumu dokonce uvedla, že zdanění bohatších lidí by mělo být výrazně vyšší. Že by naopak lidé s většími příjmy měli platit procentuálně menší daně, si myslí jen čtyři procenta Čechů.

Podpora progresivního zdanění ale v posledních letech klesá. Nejvyšší byla podle CVVM v roce 2008, kdy chtěly větší zdanění lidí s většími příjmy přesně tři čtvrtiny dotázaných.

V aktuálním průzkumu uvedly téměř dvě třetiny Čechů, že lidé s nízkými příjmy mají vysoké daně, zatímco lidé s vysokými příjmy podle téměř poloviny dotázaných mají daně nízké. Ohledně skupiny lidí s průměrnými příjmy jsou už názory vyrovnanější, podle 45 procent dotázaných má tato skupina daně přiměřené a podle 43 procent vysoké.

Přitom ale zároveň skoro dvě třetiny Čechů tvrdí, že daňovému systému nerozumí. Že daním rozumí, uvedla jen méně než třetina dotázaných.

V Česku je nyní daň z příjmů fyzických osob 15 procent ze základu daně. U zaměstnance je základem daně superhrubá mzda. To je hrubá mzda navýšená o povinné sociální a zdravotní pojistné placené zaměstnavatelem. Navíc lidé s měsíčním příjmem zhruba 113 000 korun měsíčně platí ještě sedmiprocentní, tzv. solidární daň.

Průzkum provádělo CVVM od 9. do 19. října. Zúčastnilo se ho 934 obyvatel České republiky starších 15 let.

Související