Stále více lidí z postsovětských republik chce získat vysokoškolský titul v Česku. Na vysokých školách přibývá studentů z Ruska a Ukrajiny, ale i z Kazachstánu. Posluchači z těchto tří zemí tvoří bezmála čtvrtinu zahraničních studujících v ČR. Loni jich bylo dohromady už přes 10 400. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Celkem na českých veřejných i soukromých vysokých školách loni studovalo 43 622 cizinců, zhruba polovina z nich byla ze Slovenska.

"Zatímco počty slovenských studentů od roku 2012 klesají, počty studentů přicházejících z postsovětských států – z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu – kontinuálně rostou," uvedl statistický úřad.

Pokud zahraniční studenti studují v Česku na veřejných školách v češtině, mají stejné podmínky jako domácí studenti. Vzdělávání je zdarma. Platí se studium v cizím jazyce a na soukromých školách.

Cizinci tvoří 14 procent studujících na vysokých školách v ČR. Jejich počet roste, zvedal se i v době krize. Zatímco v roce 2007 se na univerzitách vzdělávalo 27 800 lidí ze zahraničí, loni jich bylo o 16 tisíc víc. "Představuje to zvýšení o 58,2 procentního bodu," uvedl statistický úřad. Víc než polovinu studujících z ciziny tvoří ženy a jejich podíl se postupně zvyšuje. Loni dosahoval 53,4 procenta.

Tři pětiny zahraničních studentů představovali občané EU. Jejich počet rostl ale jen do roku 2011. Poté se každý rok snižoval. Důvodem je hlavně úbytek slovenských zájemců. Naopak studentů ze států mimo unii přibývalo po celou dobu.

Od roku 2007 se množství posluchačů z Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu znásobilo. Loni na českých vysokých školách studovalo 5906 Rusů a 2908 Ukrajinců. O český titul usilovalo i 1618 občanů a občanek Kazachstánu. Dohromady tak tvořili tři pětiny studentů ze zemí mimo unii, bylo jich celkem 10 432. Lidé z těchto tří států tak tvořili téměř čtvrtinu zahraničních studentů v Česku.

Na vysokých školách v ČR studovalo loni 43 600 cizinců. Meziročně jich o 1500 přibylo. Zatímco posluchačů z EU bylo o 196 víc, počet studujících ze států mimo osmadvacítku se zvedl o 1309. Meziroční růst oproti roku 2015 tak činil osm procentních bodů.

Většina zahraničních studentů studuje na veřejných školách. Chodilo na ně bezmála 37 800 cizinců, tedy 87 procent. Víc než čtvrtina lidí ze zahraničí studovala medicínu a farmacii, pětina přírodní vědy a 17 procent umělecké obory. Na soukromých školách stojí cizinci nejvíc o studium ekonomie a humanitních věd.

Vzdělávání si platilo 15 procent cizinců, tedy 6354. Proti roku 2015 jich o 739 přibylo. Podíl samoplátců se tak mírně zvedl. Školu hradilo 96 procent studentů britských, 93 procent portugalských, téměř tři čtvrtiny německých a dvě třetiny indických. Za studium naopak platilo jen šest procent Rusů, tedy 353. Vysokoškolské vzdělání v Česku si neplatí také 99,5 procenta Slováků.

Zahraniční studenti ze zemí se slovanským jazykem – ale nejen z nich – do Česka často přijíždějí dřív a zaplatí si několikaměsíční jazykový kurz češtiny. Připravují se tak na studium v českém jazyce. Absolvování české vysoké školy cizincům ze zemí mimo unii usnadní i získání práce v ČR. Nebudou totiž potřebovat pracovní povolení.

Související