Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v minulém roce nasadila odposlech celkem ve 172 případech, které se týkaly 51 trestních spisů. Oproti roku 2016 to znamená nárůst o více než třetinu. Nejčastěji se odposlechy dotkly příslušníků a zaměstnanců policie a civilních osob. Vyplývá to z analýzy ukončených úkonů, kterou bude v úterý spolu se zprávou o činnosti inspekce projednávat vláda. Osoby či věci inspekce sledovala v 258 případech.

Podle analýzy GIBS v loňském roce nasadila odposlechy ve 168 případech na základě příkazu soudu, čtyřikrát postupovala se souhlasem uživatele odposlouchávané stanice. O rok dříve se jednalo o dva případy a u 122 předcházel souhlas soudu. V 89 případech byl loni odposlech zaměřen na příslušníka či zaměstnance policie, v deseti na příslušníka vězeňské služby, ve třech případech na příslušníka GIBS a v jednom se vztahoval k celní správě. Civilistů mimo bezpečnostní sbory se týkalo 69 případů.

Téměř dvě třetiny odposlechů se vázaly k trestným činům proti pořádku ve věcech veřejných, jako je zneužití pravomoci úřední osoby, maření výkonu úředního rozhodnutí, přijetí úplatku či podplácení. Necelou pětinu tvořily trestné činy proti majetku jako krádež či pojistný podvod.

Ke sledování osob a věcí přistoupila inspekce podle zprávy v 258 případech, které se týkaly 39 spisů. S povolením státního zástupce GIBS postupovala ve 192 případech, 65 úkonů se odehrálo s povolením soudce a jeden se souhlasem dotčené osoby. Nejčastěji se opět týkaly provedené úkony civilistů a příslušníků policie.

GIBS v závěru zprávy konstatuje, že na základě víceletého srovnání má četnost nasazování odposlechů a sledování kolísavou tendenci. "Vývoj počtu nasazování a využívání těchto úkonů však výrazně nevybočuje z intervalu využívání a nasazování z předchozích let," uvádí inspekce.

Počet odposlechů a sledování osob a věcí
Rok Počet úkonů odposlechů Počet úkonů sledování
2005 128 -
2006 262 -
2007 143 103
2008 171 147
2009 131 159
2010 149 199
2011 230 237
2012 242 216
2013 166 236
2014 240 201
2015 116 192
2016 124 130
2017 172 258

 

Zdroj: Zpráva GIBS

Související

 

Související