Předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa, jemuž v září skončí mandát, se připravuje na roli řadového soudce. "Nemám ani nehledám žádnou jinou alternativu," řekl v rozhovoru pro ČTK.

V kuloárech se o něm mluvilo jako o možném budoucím předsedovi Ústavního soudu. Baxa ale počítá s tím, že zůstane od října jedním ze soudců NSS. Sám v minulosti kritizoval lidi, kteří šli "z funkce do funkce".

"Chci jak sám sobě, tak kolegům i vnějšímu světu ukázat, že to jde. Že i z takovéhle vysoké pozice se člověk zařadí tam, odkud vyšel, a že to není žádný pád do propasti, ale naprosto přirozená věc," uvedl Baxa.

Kdo jej v čele NSS nahradí, není zatím jasné, výběr má v kompetenci prezident Miloš Zeman. Baxa chápe, že pro důležité rozhodnutí potřebuje prezident čas. Doufá ale v to, že jméno nového předsedy bude známo nejlépe do konce prázdnin, a ne až na poslední chvíli.

"My, stávající funkcionáři, bychom měli vědět, komu tu agendu budeme předávat, není to otázka jednoho protokolu a jednoho půldne. Je to mnohem složitější proces," řekl Baxa.

Funkční období končí také místopředsedovi NSS Michalu Mazancovi. Mluví se o něm jako o možném Baxově nástupci v čele soudu, nicméně bylo by to jen přechodné řešení, kvůli věku může Mazanec vést soud jen asi tři roky - do své sedmdesátky. Podle Baxy by bylo vhodné, aby prezident vybral adepta, který může funkci vykonávat celých deset let.

Ať bude novým předsedou kdokoliv, čeká jej podle Baxy řada závažných úkolů, například při doplňování soudu nebo v boji s nárůstem agendy. Soud má nyní 31 členů a 34 systemizovaných míst. Za 15 let fungování jich šest odešlo do penze, šest dalších zemřelo, tři soudci jsou na deset let u Ústavního soudu, jeden dočasně působí v Tribunálu Soudního dvora EU. Dalších několik zvažuje či plánuje odchod kvůli věku, soudkyně Daniela Zemanová je na odchodu za jinou agendou do Prahy.

Hledání nových posil je podle Baxy nekončící proces. Opakovaně sahá i k odborníkům z jiných právních profesí, nové členy soudu přivedl z advokacie, akademické sféry, nyní se o místo u NSS uchází Ivo Pospíšil, generální sekretář Ústavního soudu. Výhodou pestrého složení soudu je podle Baxy různost názorů, zkušeností a pohledů.

"Nese to s sebou i potíže, protože ten, kdo nebyl od začátku v justici, nebyl kariérně vychován od těch čekatelských dob, má možná adaptaci trochu složitější, to jsme také u kolegů zažili, ale v dlouhodobém horizontu výhody převažují," řekl Baxa.

Podle končícího předsedy přispěl NSS v uplynulých 15 letech ke kultivaci veřejné správy. Pokrok v daňové oblasti je podle něj možná trochu zastíněn medializovanými excesy, přesto se tam skrze judikaturu podařilo dosáhnout pozitivních změn. "Vidíme, jak naši judikaturu analyzují, jak ji možná sledují ještě systematičtěji než my sami a upravují své metodiky i legislativu," uvedl Baxa.

Nadále podle něj trvá zbytečný "resortismus" v různých oblastech legislativy. "Vidíme, jak jsou v právu úplně umělé a zbytečné odlišnosti, protože jeden předpis má v rukou jedna parta legislativců, druhý jiná," popsal Baxa. Lidé tak musejí třeba na stavebním úřadě hovořit jiným jazykem a vypořádat se s jinými procesními pravidly než na finančním úřadě nebo registru řidičů.

"Kdo se v tom má vyznat? To jsou přece každodenní běžné situace, které má zvládnout člověk se středoškolským vzděláním, na to nemá potřebovat právníka, který mu to přeloží do běžného jazyka," uvedl Baxa.

Právě snaha překlenovat bariéry v právu patřila k důvodům, proč NSS pod Baxovým předsednictvím zrušil specializaci jednotlivých senátů. Soudci tak dostávají na stůl kauzy z různých oblastí správního práva, nehrozí tedy, že sklouznou k rutině a stanou se "majiteli absolutních pravd" pro úzce vymezenou problematiku.

NSS nyní čelí nárůstu agendy, meziročně až o 40 procent, přibývají proto nedodělky. "Pokud soudci dostanou do deseti případů na stůl každý měsíc, tak je zpracují. Teď jich přichází 15, to už se zpracovat nedá," popsal Baxa. Jde podle něj paradoxně o důsledek vyšší důvěry lidí ve správní soudnictví a zrychlení činnosti správních úseků krajských soudů. Lidé a firmy v konfliktech s úřady podávají více žalob, soudy je rychleji řeší, přibývá proto i následných kasačních stížností.

Některé případy jsou také čím dál složitější, vedle nich ale NSS zatěžuje množství méně závažných stížností, které ovšem musí řešit se stejnou péčí. Obecně Baxa podporuje personální posílení správního soudnictví, avšak soudců NSS by podle něj přibývat nemělo. Řešení vidí spíše v procesní úpravě, která by NSS umožnila některé stížnosti odmítnout jako nepřijatelné, zbývajícími se pak věcně zabývat. Institut nepřijatelnosti nyní existuje u azylových věcí, podle Baxy by se jeho působnost mohla rozšířit.

"Musíme mít pořád na mysli, že role NSS je sjednocovací, což nemůžeme plnit, když budeme chrlit tisíce rozhodnutí v typově stejných případech ročně," uvedl Baxa.

Související