Bezpečnosti chodců v centru Prahy lze lépe dosáhnout omezením maximální povolené rychlosti v dotčených oblastech než zákazem jízdy cyklistů v určitých hodinách. K tomuto závěru dospěl pražský městský soud, který na základě žaloby sdružení AutoMat zrušil opatření Prahy 1. Rozsudek vytkl úřadu městské části také to, že se v dané době řádně nezabýval všemi podanými připomínkami. Písemné odůvodnění rozhodnutí v pátek poskytla mluvčí soudu Markéta Puci.

Omezení jízdy kol mezi 10:00 a 17:00, které Praha 1 zavedla tzv. opatřením obecné povahy, se mělo týkat zejména oblasti kolem spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí. Záměr kritizovali někteří politici a obyvatelé Prahy, podle nichž by se měla cyklistika spíše podporovat než omezovat. Radnice Prahy 1 opatření zdůvodnila tím, že cyklisté v pěších zónách ohrožují chodce.

Při neveřejném projednání žaloby cyklistického spolku AutoMat se senát soudce Slavomíra Nováka zabýval mimo jiné otázkou, zda napadené opatření splňuje podmínku přiměřenosti právní regulace. Ačkoliv ohledně valné většiny ostatních námitek vznesených žalobci soud konstatoval, že nejsou na místě, v tomto směru dal spolku za pravdu a úpravu označil za nepřiměřenou a nepotřebnou.

AutoMat jako alternativní řešení situace navrhl omezení rychlosti jízdy na kole na deset kilometrů za hodinu, případně jinou rychlost. Městská část to odmítla s tím, že kola nejsou povinně vybavena tachometrem, takže překročení nejvyšší povolené rychlosti nelze postihovat. "S uvedeným odůvodněním soud nemůže souhlasit, neboť skutečnost, že kolo není vybaveno tachometrem, nezbavuje cyklistu povinnosti dodržovat maximální povolenou rychlost ani nevylučuje možnost jeho postihu v případě jejího překročení," konstatoval Novák.

Zákon o pozemních komunikacích omezuje rychlost v pěších zónách na 20 kilometrů za hodinu. Právě tuto rychlost spojuje Praha 1 s možným ohrožením chodců. "Pakliže tedy spatřuje ohrožení ve výši rychlosti, jeví se jako vhodný prostředek k odstranění této hrozby maximální rychlost přiměřeně omezit," uvedl soud.

"Soud dospěl k závěru, že napadené opatření obecné povahy nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem a že je v rozporu se zákonem, a proto ho zrušil, a to ke dni právní moci tohoto rozsudku, neboť právní účinky tohoto rozhodnutí není zapotřebí odkládat," uzavřel senát, který rozhodnutí vydal 23. července. Zároveň v něm úřadu Prahy 1 uložil uhradit žalobcům náklady řízení 21.800 korun. Městská část zvažuje, že proti pravomocnému rozsudku podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Související