Školit nové zaměstnance pomůžou firmám virtuální animované návodky, které vyvinula Západočeská univerzita v Plzni. Hotový software pro jejich přípravu nyní nabízejí firmám. Jeho koncept vymysleli odborníci z katedry průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní. 

"Virtuální 3D návodky jsou názorné, jednoduché pro pochopení a zjednodušují práci firmám s velkou fluktuací zaměstnanců," řekla mluvčí univerzity Šárka Stará. Na monitoru vidí pracovník animovaný postup, který mu práci zobrazuje krok za krokem. Současně se u jeho pracovní plochy osvěcují dataprojektorem zásobníky, jež pracovník v tu chvíli potřebuje. 

Animaci si může zaměstnanec prohlédnout z více úhlů, zastavit nebo zpomalit. Když krok dokončí, přepne na další. "Postup se dá také promítat přímo na montážní stůl, takže se člověk, který se učí pracovní postup, nemusí otáčet na monitor," uvedl autor projektu Jiří Polcar. Když už pracovník postup zná, návodku přestane používat.

Podle autora Polcara je systém především univerzální a nabízí pak i animaci složitějších operací, jako je ohýbání. "Konkurenční produkty podporují pouze elementární pohyby posunu a rotace," dodal. 

Tvorbou pracovního postupu formou animace se Polcar zabýval asi rok a půl se třemi studenty. "Během svého doktorského studia jsem mohl navštívit průmyslové podniky a dostal jsem se k různým zařízením pro virtuální a rozšířenou realitu," řekl Polcar a dodal, že využití zařízení pro virtuální návodky mu připadalo slibné. Důležité pro něj bylo vytvořit uživatelsky snadný editor návodky. 

Návodky využijí například podniky, které provádějí montážní operace. "Často zaměstnávají zahraniční pracovníky, kteří mohou mít problém s porozuměním textu v cizím jazyce, nebo agenturní pracovníky, kteří jsou zaměstnaní krátkodobě," popsal Jiří Polcar. 

Jiří Polcar ukazuje práci s 3D animovanou návodkou.

Jiří Polcar ukazuje práci s 3D animovanou návodkou.

Firma skupiny Bosch Group v Česku přiznává, že zaškolování nových pracovníků není optimální. "Hlavně u absolventů je delší, než bychom si přáli. Souvisí to s nedostatkem praktické přípravy během studií," řekl firemní ředitel lidských zdrojů Pavel Krsička. 

"Různé studie navíc ukazují, že tento typ návodek může zpřístupnit práci tělesně postiženým lidem. Udávají, že animované návodky umožňují těmto pracovníkům vykonávat složitější i delší montážní procesy," dodal Polcar. Upozornil, že animované návodky se hodí i jako servisní nebo uživatelský manuál výrobků. 

Odborníci mají hotový software, ve kterém se návodky tvoří. Podnikům ho nyní nabízejí. "Na každý výrobek se musí připravit nová návodka. Buď ji můžeme udělat my a prodávat pak jako hotové řešení, nebo si podniky koupí náš software a budou si návodky dělat samy," popsal Petr Hořejší, který se virtuální realitou na katedře průmyslového inženýrství a managementu zabývá. 

Související