Cestující budou moci po Česku cestovat na jednu jízdenku bez ohledu na dopravce. Od roku 2020 bude na jednotnou jízdenku možné cestovat vlaky, v dalších fázích pak v integrovaných systémech a autobusech.

S informací jako první přišel server Zdopravy.cz.

Cestující teď musí kupovat jízdenky jednotlivých dopravců. V některých případech si tak lidé pro svoji cestu musí zakoupit několik jízdenek. Na trasách, kde si konkuruje více dopravců, jsou cestující jízdenkou vázáni pouze na jednoho dopravce. Státní tarif tak přinese cestujícím větší míru flexibility.

Ministerstvo dopravy minulý týden podepsalo smlouvu se státním podnikem Cendis, který má nový jednotný tarif na starost. Redakce IHNED.cz má smlouvu k dispozici.

Inspirací pro nový tarif je Švýcarsko nebo Velká Británie. V obou zemích je možné cestovat vlakem na jednu jízdenku bez ohledu na dopravce. Český systém i nadále předpokládá akční nabídky dopravců, které budou levnější, ale méně flexibilní.

Papírová jízdenka i mobilní aplikace

Cestující budou moci kromě papírových jízdenek využít i nový internetový obchod nebo mobilní aplikaci. Kromě centrálního systému budou jízdenky prodávat i e-shopy jednotlivých dopravců. Ty budou s jednotným systémem propojeny. Jízdenku si budou moci lidé nahrát i na bezkontaktní čipovou kartu. Systém se tak podobá současným jízdenkám Českých drah.

Pokud si lidé koupí jízdenku elektronickou formou, budou se moci prokázat PDF souborem, který buď vytisknou, nebo ho zobrazí například na mobilu či tabletu. Další možností bude prokázání se mobilní aplikací nebo bezkontaktní čipovou kartou.

Mobilní aplikace bude dostupná pro telefony se systémy Android a iOS. Umožní cestujícím vyhledat spojení, nákup a správu jízdenek. Cestující se také v aplikaci dozvědí informace o odjezdech vlaků a přestupech. V případě zpoždění navíc uživatele aplikace upozorní. Cílem je, aby byl nákup co nejjednodušší. Funkcionalita tedy bude podobná jako u aplikace Můj vlak od Českých drah.

Jízdenka na jednu cestu i na celý rok

Lidé si budou moci koupit nejen jízdenku z bodu A do bodu B, v nabídce mají být podle smlouvy také další typy jízdenek. Síťové jízdenky umožní cestujícím cestovat neomezeně v celé síti, která bude do systému zapojena. Jejich platnost má být 7 dní, měsíc, tři měsíce, půl roku či rok. Traťové jízdenky zase umožní jízdu po vymezeném úseku, například mezi Prahou a Kolínem. Jejich platnost má být 7, 30 nebo 90 dní. Zónové jízdné pak poskytne cestujícím možnost cestování v určité oblasti.

Mimo jízdní doklady umožní systém i prodej místenek, rezervaci pro kolo či rezervaci lehátka nebo lůžka. Systém dále bude umožňovat nákup doplatku pro vyšší třídu, pro jízdu po delší trase.

Cena jízdenky se bude odvíjet od vzdálenosti

Celková cena jízdenky bude složená z několika částí. Hlavní část jízdného bude odvozena z kilometrické vzdálenosti. K tomu bude účtována prodejní sazba. Systém umožní i další příplatek v integrovaných systémech podle ceníku jednotlivých integrovaných systémů.

Nový systém začal Cendis vyvíjet v září. Od června roku 2020 začne pilotní provoz. Cestující si pak budou moci jednotnou jízdenku koupit od prosince 2020, kdy je naplánováno ostré spuštění. Původní plány ministerstva však hovořily o roce 2019, jednotný tarif má tedy rok zpoždění.

Související