Revoluční ulici, vedoucí z pražského náměstí Republiky k Vltavě, v blízké době čeká výměna tramvajových kolejí. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) připravil studii, která zároveň počítá s úpravou chodníků nebo výsadbou stromů. Na rohu Klimentské ulice by mělo vzniknout i malé náměstíčko.

Investorem celé akce je pražský dopravní podnik. Projekt bude zpracován v roce 2019, následně se začne s přípravou samotné rekonstrukce, která by měla vyjít na 120 milionů korun.

Po vizuální stránce nepatří ulice mezi nejhezčí lokality Prahy. "Pracujeme nyní intenzivně na nové, reprezentativní podobě pro celý bulvár, kde dříve bývaly staroměstské hradby, a toto je první vlaštovka. Smyslem je udělat z Revoluční konečně příjemný prostor zejména pro chodce. Kromě širších chodníků a nového mobiliáře zde přibude i 30 nových stromů," říká Petra Kolínská (zelení), radní pro územní rozvoj Prahy.

V současnosti ulice funguje jako přivaděč pro auta jedoucí směrem od Štefánikova mostu přes Masarykovo nádraží a dále k magistrále. Revoluční je značně stísněná a velký dopravní nápor nezvládá. Denně zde projede 15 tisíc aut. Podle průzkumu zpracovaného pro IPR do pěší zóny náměstí Republiky z ulice Revoluční pak projede denně přes 7300 aut. Taková míra provozu souvisí i s průjezdností Prašné brány.

Návrh IPR typy dopravy roztřídil podle priority. Nejdůležitější je podle IPR přizpůsobení ulice chodcům, dále pak MHD a cyklistům. Motoristé jsou až na posledním místě.

Oproti současnému stavu si tak pěší a auta na pomyslném žebříčku vymění pozice.

Revoluční ulicí v současnosti paradoxně prochází hlavní cyklistická trasa č. 251, využívá ji však pouze hrstka odvážlivců. Návrh nově počítá s umístěním cyklopruhu. Vedle tramvajových ostrůvků pojedou cyklisté i motoristé v jednom pruhu, kde bude snížena rychlost na 30 kilometrů v hodině. V ostatních úsecích bude platit standardní povolená rychlost 50 kilometrů v hodině.

Parkovací místa podle vizualizací ubudou, nahradit by je však měly podzemní garáže u Štefánikova mostu, kde by byla i vyhrazená místa pro rezidenty. Část aut by se také měla přesunout do bočních ulic. Studie počítá s krátkodobým parkováním pro zásobování. Parkování pro polikliniku bude zajištěno z ulice Hradební.

Úprava okolí zastávky Dlouhá třída

Nové náměstíčko na konci Klimentské ulice

Zastávka Dlouhá třída ve směru k náměstí Republiky

Úprava prostranství před obchodním domem Kotva

V ulici nově přibude i zeleň

Mapa lokality

Související