Za pád mostu ve Vilémově má jít na čtyři roky do vězení stavbyvedoucí firmy Bögl a Krýsl Josef Spour, zbylých devět obžalovaných ve čtvrtek havlíčkobrodský soud obžaloby zprostil.

Spour se na místě odvolal. V neprospěch všech obžalovaných se odvolala i státní zástupkyně. Pod mostem v září 2014 zemřeli čtyři lidé, další dva se zranili. Odvolání projedná Krajský soud v Hradci Králové.

Dělníci Spoura opakovaně upozorňovali na to, že upevňované stojky se hýbou, nijak na to nereagoval, znovu je pod most poslal a výsledkem je to, že jsou mrtví, řekla v odůvodnění rozhodnutí soudkyně Hana Doubková. Výpovědi přeživších podle ní prokázaly, že o riziku věděl, ale nic proti němu neudělal.

Soud Spourovi kromě vězení uložil trest zákazu činnosti stavbyvedoucího na pět let. Byl odsouzen za přečin obecného ohrožení z nedbalosti.

Porušil obecné předpisy i svoje pracovní povinnosti vyplývající ze smlouvy. Podle soudu měl dostatečné znalosti k tomu, aby riziko pádu odhalil, a měl lidem zakázat pod mostní klenbu chodit, ukončit práce, ohradit nebezpečný prostor a vše zapsat do stavebního deníku a situaci oznámit stavebnímu úřadu. Byl na staveništi v den pádu dopoledne a viděl, že přes most přejíždí těžká technika, uvedla soudkyně.

U ostatních obžalovaných, kteří se na místě vzdali možnosti odvolání, podle soudkyně nebylo prokázáno to, co jim je kladeno za vinu, tedy že porušili stavební zákon, smlouvy mezi dodavateli nebo povinnosti vyplývající z jejich pracovních smluv, když podle obžaloby nenechali zpracovat realizační dokumentaci k bourání, nedostatečně koordinovali práce mezi různými firmami nebo neupozornili na záznamy v registru rizik.

Soudkyně zdůraznila, že stavba byla špatně projekčně připravená. Most byl formálně rozdělen na dvě části, přičemž opěry mostu byly přiřazeny k silnici, ne k mostní klenbě, kterou držely. Na každé části pak pracovali dělníci jiných stavebních firem. Projekty dodala společnost HBH Projekt a Linkprojekt, projektanti vypovídali jako svědci. Soudkyně označila za chybu projektanta to, že dovolil současné odtěžování zeminy a podpírání mostu. Ve prospěch obžalovaných svědčilo to, že postupovali podle projektu. Podle soudkyně je jasné, že za pád mostu mohlo odebírání zeminy u paty mostu. "Problém je, že to měl stavbyvedoucí projektantem povoleno," řekla Doubková. Odtěžení zeminy označil za důvod pádu už dřív soudní znalec.

Deset lidí, mezi kterými byli stavbyvedoucí, technický dozor i koordinátoři bezpečnosti práce a úřednice, bylo obviněno z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim podle obžaloby hrozilo vězení od tří do deseti let. Státní zástupkyně požadovala pro šest z nich nepodmíněné tresty. Ostatním navrhla podmíněné tresty nebo zákaz činnosti. Zástupci obžalovaných požadovali pro své klienty zproštění obžaloby. Hlavní líčení začalo u okresního soud v květnu 2017.

Inspektorát práce udělil v souvislosti se zřícením mostu pokuty v celkové výši 1,5 milionu korun. Dostaly je firmy Strabag a Bögl a Krýsl a koordinátorka bezpečnosti práce Marie Hubková. Pokutovaní podle inspektorátu nezajistili dostatečně bezpečnou koordinaci prací při opravách mostu.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovka ve Vilémově byl rekonstruován při modernizaci silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem.

Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl a Krýsl.

Zřícený most ve Vilémově na Havlíčkobrodsku.
Související