Andrej Babiš mladší v pondělní reportáži Televize Seznam na jednu z otázek novinářů odpovídá, že má švýcarské občanství. Stát se plnohodnotným Švýcarem je běh na dlouhou trať. Proces takzvané naturalizace trvá roky a je skoro vyloučené, aby Babiš mladší předtím ve Švýcarsku nikdy nežil.

Plnohodnotný status občana Švýcarské konfederace může cizinec bez dalších vazeb na tento stát, který není členem Evropské unie, získat po deseti letech pobytu. Do letošního ledna byla lhůta dokonce ještě o dva roky delší. Zákon také počítá s tím, že alespoň část doby musí člověk v zemi "odžít" bezprostředně předtím, než o občanství zažádá.

Čech Petr Bouška se do Švýcarska přestěhoval v roce 1995, jako dvanáctiletý. O občanství požádal v roce 2016, a Švýcaři mu ho dali letos v červnu, po rok a půl trvajícím rozhodování. "Není to snadné, a to Ženeva je ještě docela benevolentní," říká Bouška.

Kromě státu se totiž na hodnocení zájemce o švýcarskou občanku podílí také kantony (kraje), jako je například Ženeva, kde údajně bydlí také Babiš mladší, a komuny (obce). Celý proces trvá podle sdělení švýcarského Státního sekretariátu pro migraci zhruba rok až dva.

Podle Boušky švýcarské úřady to, jestli někdo ve Švýcarsku fyzicky celou dlouhou dobu je, příliš nekontrolují. "Základní podmínkou je si platit zdravotní pojištění, to se bere jako směrodatné. A pak tu také člověk musí mít přihlášený trvalý pobyt a adresu," dodává. Jak uvedl na dotaz redakce migrační úřad, potvrzení o délce pobytu se do hlavního města Bernu posílá ze Ženevy.

Pokud si Babiš mladší žádost o občanství podal až v nedávné minulosti, musel do Švýcarska nezbytně přijet nejpozději v okamžiku, kdy se jí úřady začaly zabývat. Mezi další podmínky jejího schválení totiž patří absolvování testů a osobní pohovor.

"Musel jsem udělat zkoušku z francouzštiny, geografie a místních reálií," vyjmenovává Bouška. "Pak člověka čeká pohovor, kde se podle série otázek hodnotí, jestli není v rozporu se švýcarským stylem života, a nakonec přijdou úředníci na návštěvu domů," dodává Čecho-Švýcar Bouška.

Existují okolnosti, za kterých je získání občanství snazší. Zrychleně, tedy po pěti letech, ho může člověk dostat sňatkem s jiným Švýcarem nebo Švýcarkou. Stejně je tomu i v případě, že žádá člověk mladší 22 let, jehož rodiče občanství už mají. Babišovi mladšímu by mohlo cestu k občanství usnadnit například to, jestli ve Švýcarsku jako dítě chodil do školy. Do 18 let věku se totiž každý rok pobytu počítá dvakrát.

Související