Kotelna Libčice

Atelier Hoffman
Rok dokončení: 2017

Areál bývalých šroubáren v Libčicích nad Vltavou o rozloze 17 hektarů byl původně zanedbaný a opuštěný, ale skýtal obrovský potenciál. Architekt pochopil výjimečnost místa a "z hromady sutě a popela" vydobyl prozatím dvě stavby. Nejprve oživil brownfield oceňovanou rekonstrukcí uhelného mlýna na showroom designových výrobků. Vloni provedl konverzi dvou objektů kotelny, v nichž se podařilo vytvořit multifunkční prostor určený pro živé umění, řemesla a inovativní technologie i společenské akce. Citlivě zrekonstruované objekty, pocházející z let 1880 a 1920, odkazují na významnou historickou etapu rozvoje města a stávají se následováníhodným příkladem nakládání s průmyslovým dědictvím.

jarvis_5bf2a7cc498e3216c91e7e1a.jpeg
Kotelna Libčice
Foto: Andrea Thiel Lhotáková
jarvis_5bf2a7cc498e3216c91e7e20.jpeg
Kotelna Libčice
Foto: Andrea Thiel Lhotáková
Související