Kinonekino

Xtopix architekti, Simona Ledvinková
Rok dokončení: 2017

Rekonstrukcí objektu kina z konce 50. let minulého století vznikl v Plané nový multifunkční kulturní prostor. Díky citlivému přístupu architektů se podařilo dostat do malého města nejen kvalitní architekturu, ale zároveň také obnovit kulturní a komunitní život.

Kinonekino bylo realizováno podle vítězného návrhu architektonické soutěže, jež se uskutečnila v roce 2013. Město v posledních letech uspořádalo už tři architektonické soutěže. Stává se tak příkladem zadavatele, který hledá pro svůj rozvoj ta nejlepší architektonická řešení, čímž naplňuje Politiku architektury a stavební kultury ČR. Aby takových měst přibývalo, schválilo letos ministerstvo pro místní rozvoj národní program Podpora architektonických a urbanistických soutěží, který má přispět ke kvalitě staveb a veřejných prostranství.

jarvis_5bf2a80e498e3216c91e7f9c.jpeg
Kinonekino
Foto: Bohumil Pospíšil
Související