Koncentrace metanu při čtvrteční tragédii v dole ČSM na Karvinsku musela být proti předpisům minimálně 4,5násobná. V pátek to řekl mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek. O příčině spekulovat nechtěl, bude předmětem vyšetřování, které povede Obvodní báňský úřad v Ostravě. Zdeněk Kaláb z Ústavu geoniky Akademie věd ČR uvedl, že metan ve směsi se vzduchem v přítomnosti otevřeného plamene vybuchuje při koncentraci v rozmezí čtyř až 15 procent.

"Jedna věc je jasná, musela tam být větší koncentrace metanu a muselo dojít k určitému počinu. Ten počin je předmětem šetření a nelze se k tomu teď vyjádřit - jestli tam byl nějaký přírodní vliv, lidská chyba, popřípadě technická závada, která mohla výbuch také způsobit," řekl Machek.

"V bezpečnostních předpisech máme jako limitní koncentraci jedno procento metanu v ovzduší. A dolní mez výbušnosti metanu se pohybuje kolem 4,5 procenta," dodal. Průměrná koncentrace metanu v atmosféře se podle dostupných informací pohybuje kolem 0,0002 procenta.

Zaměstnanci obvodního báňského úřadu podle něj dorazili na místo hned ve čtvrtek večer. "Zkontrolovali přijatá opatření, zajistili provozní dokumentaci, která popisuje, jak se mělo v daném místě pracovat, a přihlížejí likvidačním pracím," uvedl. Potvrdil, že v dole jsou čidla, která hodnotu metanu měří. Spekulovat, zda například z nějakého důvodu byla mimo provoz, nechtěl. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) v pátek řekl, že podle něj žádné z čidel v dole zvýšené koncentrace metanu nehlásilo.

Důlní plyny jsou podle Kalába nedílnou součástí uhelné sloje. Průtrž nastane, když má sloj takové vlastnosti, že uvolňuje nahromaděné plyny velkou rychlostí. "Jde převážně o metan a oxid uhličitý, méně pak o další plyny jako dusík, sirovodík a další. Zde platí, že průtrže jsou podmíněny mimo jiné stupněm prouhelnění," napsal Kaláb. Plyny podle něj takzvanou exhalací unikají do důlních prostor stále a pozvolně, a pak také náhle průtržemi.

Součástí prací po výbuchu je podle něj mimo jiné "posouzení stability důlních prostor a provedení všech potřebných opatření z tohoto pohledu. Zde nejde jen o 'prohlídku důlního díla', ale v souvislosti se všemi geologickými, geomechanickými a dalšími poznatky je provedena komplexní studie a následné zabezpečení," doplnil Kaláb.

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský řekl, že bezpečnostní čidla v podzemí jsou nastavena na určitou hodnotu, nicméně mezi jednotlivými čidly se metan může nakumulovat tak, že to čidla nezachytí a může dojít k výbuchu.

"To samozřejmě v tomto konkrétním případě musí potvrdit speciální vyšetřovací komise, která, až to bude možné, do podzemí sfárá a bude přesně rekognoskovat terén a zjišťovat, co se tam stalo," řekl Čelechovský.

Související

Při neštěstí v Dole ČSM na Karvinsku zemřelo ve čtvrtek 13 horníků, z toho bylo 12 Poláků a jeden Čech. Dva zranění zůstávají v nemocnici, jeden z nich bojuje o život. Místo neštěstí už navštívil polský premiér Mateusz Morawiecki, na místo tragédie přijel i český premiér Andrej Babiš (ANO). Důl ČSM je součástí OKD. Majitelem těžební společnosti je prostřednictvím státního podniku Prisko stát.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v pátek sdělilo, že vyjadřuje hlubokou soustrast blízkým obětí a pevně věří, že všichni zranění se brzy zotaví. "Vlastní šetření výbuchu je zcela mimo MPO. Výkon vrchního dozoru nad bezpečností práce v hornictví vykonává státní báňská správa, vyšetřování mimořádných událostí je tedy plně v její kompetenci a provádí ji vždy ve spolupráci s policií," dodal úřad.

Související