Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) kritizuje Vojenské lesy a statky (VLS) kvůli neúměrně vysokým nákladům na stavbu domu pro bývalého ředitele karlovarské divize Milana Suka, vyplývá z výsledků prověrky, které NKÚ v pondělí zveřejnil.

Stavbu domu za 7,3 milionu korun schválila v roce 2012 dozorčí rada podniku. Rodinný dům s rozlohou přes 230 metrů čtverečních a pozemkem větším než 2500 metrů nyní obývá současný ředitel divize Jiří Kšica. Podnik nyní zvažuje, že vilu promění na ubytovnu, případně ji rozdělí na více bytů.

Rozhodnutí o nákladné stavbě padlo v době, kdy byl ředitelem VLS Jiří Janota. "Prodali jsme předtím nějaké objekty a ubytování pro ředitele divize v Karlových Varech jsme neměli. Pamatuji se, že záměr tehdy předkládal výrobní náměstek, byl normálně součástí investičního plánu, který schválila dozorčí rada podniku. Bylo to navíc výhodné, protože jsme mohli stavět na svém pozemku v areálu bývalého ředitelství divize v obci Velichov," uvedl Janota, který už VLS opustil a dnes je předsedou Českomoravské myslivecké jednoty.

Že rozhodnutí stavět vilu schválila dozorčí rada firmy, potvrdil tiskový mluvčí VLS Jan Sotona. "Bylo to 11. září 2012," uvedl. Pozdější vedení firmy však podle něho stavbu nákladné vily za standardní krok nepovažovalo. "Už to, jakým způsobem se k tomu v roce 2015 nové vedení postavilo, o něčem vypovídá," řekl Sotona. Bývalý ředitel Josef Vojáček, který do podniku nastoupil po Janotovi v roce 2014 a od září 2018 je šéfem Lesů ČR, nechal dům po dostavbě v roce 2015 nabídnout ke komerčnímu nájmu. Celá operace však působí trochu alibisticky. Nájem ve vile získal stejně ten, pro koho firma dům původně postavila, tedy tehdejší ředitel divize Karlovy Vary Milan Suk. "Bylo to ale na základě nejvyšší nabídky," uvedl mluvčí.

V budoucnu však už vila v obytné části vsi vzdálené asi 10 kilometrů od krajského města domovem šéfů divize nejspíš nebude. Podnik podle Sotony nyní zvažuje, že ji promění na ubytovnu pro lovecké hosty nebo ji rozdělí na více bytů. Nové využití domu připouští i ministerstvo obrany, které je zřizovatelem podniku.

"Státní podnik nyní zpracovává projekt variantního využití nemovitosti. O konečném využití objektu bude rozhodnuto na základě ekonomické výhodnosti," sdělil mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

"Řešit ubytování zaměstnance - přestože se jedná o vedoucího pracovníka - výstavbou rodinného domu s pozemkem vysoce překračuje obvyklý standard poskytovaných benefitů," píší ve zprávě kontroloři NKÚ.

Upozorňují, že je to v ostrém kontrastu s bydlením ostatních ředitelů divizí, které se svou rozlohou pohybuje od 25 metrů čtverečních do 54 metrů čtverečních obytné plochy.

Zbytečně VLS chybovaly podle kontrolorů i v případě pronájmů majetku. "Podnik několik let nevymáhal úroky z prodlení, smluvní pokuty nebo nevalorizoval nájem, přestože podle uzavřených smluv takto postupovat měl. S vymáháním začal až v době kontroly v roce 2018," uvedl NKÚ. Nápravu potvrdil i Pejšek, úroky i pokuty byly podle něj uhrazeny.

Výnosy z prodeje vytěženého dříví byly v letech 2015 až 2017 za jeden metr krychlový v průměru 1420 korun, přičemž u státního podniku Lesy ČR to bylo 1267 korun. Jedním z důvodů větších výnosů VLS bylo podle kontrolorů to, že podnik prodával dříví vlastními silami, smluvně zadával jen těžbu.

Při kontrole se NKÚ zaměřil také na to, jak ministerstvo obrany plnilo své povinnosti zakladatele státního podniku, a zjistil několik nedostatků. Týkaly se například nedostatečné kontroly podniku, neaktualizování zakládací listiny podniku, stejně jako jeho strategie, ve které by určilo, jaké úkoly by měly Vojenské lesy a statky plnit ve zrušených vojenských újezdech.

"Jde například o likvidaci nepotřebných objektů, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo urychlení pyrotechnické očisty," dodal NKÚ.

Ministerstvo odkázalo na jednu kontrolu v roce 2016, další kontroly podle Pejška provádělo podle potřeby. "Od 1. 1. 2019 rozšířil ministr obrany působnost odboru inspekce ministra i na provádění kontrol podřízených podniků a organizací," uvedl mluvčí. Zakládací listina VLS byla podle něj aktualizována v souladu s novelou zákona o státním podniku. Strategie zefektivnění státních podniků a navazující Koncepce státního podniku VLS ČR 2016-2020 budou vyhodnoceny v roce 2019 a současně bude vydán nový koncepční dokument pro následující střednědobé období, doplnil.

Hospodářský výsledek VLS byl ve všech letech kontrolovaného období kladný. Vedení vítá, že NKÚ kladně ocenil hospodaření podniku, a to jak z hlediska efektivity obchodního modelu, tak i dosaženého hospodářského výsledku, reagoval mluvčí VLS Jan Sotona. K zjištěným dílčím nedostatkům byla ještě v průběhu kontroly NKÚ či na základě jejích závěrů přijata adekvátní nápravná opatření, dodal.

Související