Jindřichohradecký soudce Jan Tichý není nadále způsobilý vykonávat svou funkci, ke středečnímu dni skončí. Rozhodl tak kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS). Tichý má psychické problémy, sám odstoupit nechtěl. Předseda kárného senátu Karel Šimka zdůraznil, že soudcovská práce je výsada a velká odpovědnost, na soudce je proto nutné klást "nekonečně vyšší nároky než na běžného zaměstnance".

"Nikdo nezpochybňuje, že soudce může být nemocen, ale nemoc musí být buď dočasná, kdy po nějakou dobu brání výkonu funkce, nebo trvalá, ale marginální, aby to justice unesla. Byli jsme konfrontováni se situací, že jeho nemoc je dlouhodobá a není marginální, což jsme také zjistili," uvedl v odůvodnění Šimka. Řekl, že pokud by to bylo jen několik dní v roce, správní soud by to ani neřešil, v tomto případě však šlo o dlouhodobou záležitost, která výkon soudce ovlivňuje desítky dní v roce.

Kárný senát si objednal znalecký posudek hodnotící psychický stav Tichého. Podle posudku Tichý trpí specifickou schizotypní poruchou. "Česky by se dalo říct podivínství, ale extrémní," řekl za znaleckou komisi Ilja Žukov z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Několikrát do roka se soudce stahuje do ústraní a věnuje se úvahám o alternativní historii. Když ataka udeří, není schopen soustředit se na práci, bere si nemocenskou či dovolenou.

"Stavy si nenavozuje sám. Pozná sice, že přicházejí, není ale schopen je ukončit," řekl Žukov. Tichý se léčí od dětství. Další člen komise Martin Anders řekl, že existují různé možnosti farmakologické i psychoterapeutické léčby, ne všechny byly dosud v Tichého případě využity.

Tichý po jednání novinářům řekl, že takové rozhodnutí čekal, navzdory tomu, že ve svých vyjádřeních vytýkal zásadní pochybení znalcům, která jsou podle něj obrovská, i kárnému senátu. "Pan předseda senátu se k věci v tomto směru nijak nevyjádřil, takže budu zvědavý na to, jak bude vypadat písemné vyhotovení rozsudku," řekl Tichý. Uvedl, že znalecký posudek považuje za hrůzu. Na otázky kladené senátem podle něj neodpověděl.

Pokud by kárný senát konstatoval, že Tichý je způsobilý vykonávat funkci soudce, zabýval by se kárnou žalobou podanou kvůli průtahům. Údajné kárné provinění Tichého ale nezkoumal. Podle Tichého nebyly průtahy tak vážné, aby bylo možné uložit nejpřísnější postih, tedy odvolání z funkce.

Šestačtyřicetiletý Tichý působil na civilním úseku Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Předseda soudu v minulosti neúspěšně žádal ministra spravedlnosti, aby Tichého dočasně zprostil funkce. "Byly vyčerpány všechny možnosti manažerského řízení," uvedl Michálek a dodal, že mu nezbylo než podat kárnou žalobu. Podle Michálka mají stejný názor také ostatní soudci jindřichohradeckého soudu.

Související
Související