Univerzita Karlova nevedla podle prezidenta Miloše Zemana řízení ke jmenování fyzika Ivana Ošťádala profesorem řádně. V dopise ministrovi školství, který ve čtvrtek Hrad zveřejnil na svém webu, prezident argumentuje etickým kodexem školy a docentovou "morální degradací". Vyvozuje ji z Ošťádalových kontaktů s komunistickou Státní bezpečností. Rektor univerzity Tomáš Zima již dříve řekl, že škola si za svým jmenovacím řízením i oběma navrženými docenty stojí a že se pravděpodobně znovu obrátí na soud.

Zeman mi dával jasně najevo, jak máme rozhodnout, říká soudce Baxa o tom, jak se prezident a Mynář snaží ovlivnit justici

"Je evidentní, že hodnoty prezentované (nejen) Univerzitou Karlovou v jejím etickém kodexu, respektive statutu, se extrémně příčí 'hodnotám', které byly vyznávány příslušníky Státní bezpečnosti či jejich pomocníky (spolupracovníky), mezi něž docent Ošťádal patřil," konstatoval Zeman v dopise. Podle prezidenta univerzita tyto skutečnosti při řízení neznala nebo ignorovala, což dokládá, že řízení trpělo vadami.

V dopise prezident dále píše, že o Ošťádalově dlouholeté spolupráci s StB svědčí svazek zachovaný v Archivu bezpečnostních složek. Uvádí, že fyzik v 80. letech sloužil StB jako krycí adresa, na kterou si bezpečnost nechala zasílat korespondenci ze zahraničí. Zmiňuje také, že byl záložním důstojníkem Vojenské kontrarozvědky a v roce 1984 absolvoval specializovaný kurz ve Vojenské politické škole. Fyzik už dříve veřejně připustil, že krycí adresu poskytoval. "Byl jsem mladý a naivní," řekl k tomu v minulosti novinářům.

"Je evidentní, že studenti by se nemohli být cítit vázáni etickými pravidly univerzity, pokud univerzita sama tato pravidla ignoruje a nejvyšší postavení propůjčí někomu, kdo tato pravidla nesplňuje," napsal Zeman ministrovi. "Profesor má být autoritou a významnou osobností reprezentující ty nejvyšší (i morální) kvality i pro širokou veřejnost. Takovou osobností však docent Ošťádal není," dodal.

Ředitel Národní galerie Jiří Fajt pak předložil podle Zemana k řízení o jmenování profesorem některé podklady a informace výslovně nepravdivé a jiné zavádějící. Zeman tím zdůvodnil, proč se historika umění rozhodl nejmenovat profesorem. I toto řízení prý Univerzita Karlova neprovedla řádně a proces trpěl vadami, které měly vliv na jeho výsledek.

"Příslušné orgány vysoké školy tak (Fajt) buď uvedl v omyl, nebo došlo k situaci, kdy si tyto příslušné orgány vysoké školy byly daných skutečností vědomy, a přesto tyto rozpory a nedostatky v zásadních požadavcích bez dalšího přešly," uvedl Zeman.

Prezident zmínil například to, že podle podkladů k aktuální vědecké činnosti měl být Fajt hlavním editorem devítisvazkové rukověti dějin umění středovýchodní Evropy, přičemž v době hodnocení uchazeče prokazatelně nebyl vydán ani první díl, takže šlo o "jednoznačně zavádějící informaci".

Výhrady má Zeman také k tomu, že Fajt se prohlásil za hlavního autora publikace The Crown of Bohemia, přičemž byl údajně "pouhým spolueditorem a spoluautorem" společně s první editorkou, kterou v podkladech nezmínil.

Ze zápisu ze zasedání vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Zeman dále dovodil, že Fajt nesplnil podmínku souhrnné pedagogické činnosti na vysoké škole v trvání pěti let - prý vůbec nevyučoval v akademickém roce 2009/10 ani v roce 2012/13. V zápisu prý stojí, že od roku 2001 je Fajt hostujícím profesorem na Technické univerzitě Berlín, což údajně nepravdivě vzbuzuje dojem, že šlo o kontinuální výuku až do roku 2014.

Zeman si také postěžoval na přístup Univerzity Karlovy, která mu podle něj zpočátku ohledně vysvětlení rozporů odmítla jakoukoliv součinnost. Rektor Zima nicméně prezidentovi zaslal loni v září dopis, kde položené dotazy zodpověděl a setrval na stanovisku, že řízení bylo v pořádku.

Hrad odmítl, že by prezident do akademických svobod zasahoval. "Věren svému slibu musí zachovávat zákony a svůj úřad zastávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud disponuje jinými informacemi a podklady ve jmenovacím řízení, než které byly k dispozici akademickým orgánům Univerzity Karlovy a ministru školství, nezpůsobilé uchazeče prostě jmenovat profesorem nemůže," uvedl právník Hradu Marek Nespala.

Prezident odmítl jmenovat Fajta a fyzika Ivana Ošťádala profesory na jaře 2015, loni mu soud věc vrátil k novému rozhodnutí, které učinil v listopadu a nyní zveřejnil celé jeho znění. Původně Zeman ohledně ředitele Národní galerie zdůrazňoval, že si údajně řekl o doplatek k platu formou sponzorského daru. Historik umění se počátkem týdne ohradil, že Zeman nyní změnil argumentaci a hodnotí jeho odbornou kvalifikaci. Chce se znovu bránit správní žalobou.

Související