Ke konci loňského roku bylo v Česku evidováno 16 707 firem a osob, které nespolehlivě odvádí daň z přidané hodnoty (DPH). Meziročně tak jejich počet stoupl zhruba o 40 procent. Informovala o tom v úterý poradenská společnost Bisnode. V Česku tak bylo ke konci loňska 7969 nespolehlivých plátců a 8738 nespolehlivých osob.

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 000 korun, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která je nekontaktní nebo opakovaně neplní lhůty pro povinná podání.

Institut nespolehlivé osoby byl zaveden novelou z července předloňského roku s cílem zamezit snaze některých podnikatelů zbavit se označení nespolehlivého plátce DPH. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

Data podle analytičky Bisnode Petry Štěpánové naznačují, že by se počet nespolehlivých firem měl začít snižovat nebo alespoň stagnovat.

Nejvíc nespolehlivých plátců a osob je mezi společnostmi s ručením omezeným (12 990) a živnostníky (1949). Více než třetinu nespolehlivých osob a plátců tvoří firmy, které tržby neuvádí nebo nevykazují. Následují společnosti s tržbami mezi jedním a deseti miliony korun (25,6 procenta), společnosti s tržbami do jednoho milionu korun (19,2 procenta) a společnosti s tržbami od deseti do 100 milionů korun (14,9 procenta).

Podle regionů je nejvíce nespolehlivých plátců v okolí metropolí. V hlavním městě Praze má registrované sídlo 8972, tedy 54 procent nespolehlivých firem, a v Jihomoravském kraji 2327 firem, což je 14procentní podíl.

Nespolehliví plátci a osoby podle krajů
  Nespolehliví plátci DPH Nespolehlivé osoby Celkem Podíl na celku
Jihočeský kraj 82 78 160 0,96 %
Jihomoravský kraj 1103 1224 2327 13,93 %
Karlovarský kraj 94 82 176 1,05 %
Královéhradecký kraj 158 308 466 2,79 %
Liberecký kraj 120 184 304 1,82 %
Moravskoslezský kraj 326 494 820 4,91 %
Olomoucký kraj 142 275 417 2,50 %
Pardubický kraj 64 99 163 0,98 %
Plzeňský kraj 220 221 441 2,64 %
Praha 4496 4476 8972 53,70 %
Středočeský kraj 565 665 1230 7,36 %
Ústecký kraj 352 347 699 4,18 %
Vysočina 72 101 173 1,04 %
Zlínský kraj 152 172 324 1,94 %
Neurčeno 23 12 35 0,21 %
Celkem 7969 8738 16 707 100 % 
Související