O oddlužení lidí bude na konci insolvenčního procesu v některých případech rozhodovat soud a dlužníci budou muset věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Rozhodla o tom v úterý sněmovna, když odmítla senátní úpravy insolvenční novely a potvrdila její poslaneckou verzi.

Horní komora navrhovala tyto podmínky zrušit a otevřít tak možnost osobního bankrotu i nejchudším lidem. Předloha nyní poputuje k podpisu prezidentovi. Rovněž v jejím sněmovním znění by měl dosáhnout na oddlužení širší okruh lidí v dluhové pasti než nyní.

Insolvenční novela

◼ Dlužníci budou muset věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce.

Dvě varianty oddlužení:

◼ Dlužník zaplatí za tři roky nejméně 60 procent dluhů.

◼ Dlužník zaplatí za pět let alespoň 30 procent dluhů.

Pokud dlužník zaplatí méně, o jeho oddlužení rozhodne soud.

Insolvenční novela má umožnit předluženým lidem vrátit se zpět do běžného ekonomického života. Řada lidí v exekucích totiž pracuje načerno, protože z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum peněz.

Pro senátní podobu oddlužení hlasovalo 62 ze 184 přítomných poslanců. Pro její schválení bylo nutných nejméně 93 hlasů. Senátní znění novely nepodpořili zejména poslanci hnutí ANO, ODS a SPD. Původní návrh sněmovny pak dolní komora potvrdila hlasy 181 ze 186 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Předloha počítá ve schválené sněmovní verzi se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud. Ten by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Právě tuto podmínku chtěl Senát zrušit jako nadbytečnou a zatěžující i v souladu s požadavky organizací, které pracují s předluženými lidmi. Kritici ale namítali, že by se prakticky jednalo o dluhovou amnestii.

Snazší oddlužení by mohli mít podle schválené verze předlohy senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky. Takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou. Pozmění se pořadí uspokojování pohledávek. Pohledávky, u nichž takzvané příslušenství, tedy úroky, pokuty nebo penále, převyšují jistinu, se stanou podřízenými.

Vláda původně navrhovala tři varianty oddlužení. První předpokládá splacení poloviny dluhů během tří let a druhá 30 procent během pěti let. Poslední počítala s tím, že oddlužení by nastalo po sedmi letech, aniž by dlužník musel splatit jedinou korunu.

Podle České asociace věřitelů je novela vyvážená

Česká asociace věřitelů (ČAV) úterní rozhodnutí sněmovny vítá. Přijatou novelu považuje za relativně vyváženou. Podle organizací na pomoc lidem v tísni by ale sociálně spravedlivé řešení přinesla senátní novela s širším zmírněním podmínek pro oddlužení lidí. 

"Oddlužovací novela dostala v průběhu svého projednávání celé řady úprav, které ve velké míře reflektovaly racionální názory odborné veřejnosti, a dospěla tak do relativně vyvážené výsledné podoby, kterou lze vnímat jako poměrně dobrý a přijatelný kompromis pro dlužníky i věřitele," sdělil v úterý prezident ČAV Pavel Staněk.

Z pohledu věřitelů vnímá asociace jako nejzásadnější to, že nebyla přijata takzvaná nulová varianta, která by dlužníkům automaticky odpouštěla dluhy bez ohledu na jejich snahu a výši splacené částky. Za zbytečnou a nespravedlivou naopak považuje schválenou zkrácenou variantu oddlužení, kdy bude dlužník oddlužen již za tři roky, jestliže věřitelům splatí alespoň 60 procent dluhu. "Je zřejmé, že takový dlužník by byl v rámci pětiletého oddlužení věřitelům pravděpodobně bez problémů schopen splatit i celý dluh, a jeho odpuštění je tak zcela zbytečným krácením práv věřitelů," míní Staněk.

Za vyváženou považuje přijatou novelu také předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců Michal Žižlavský. "Protože myslí nejen na dlužníky, ale také na věřitele," podotkl. Přesto se podle něj cesta k oddlužení otevírá širokému okruhu lidí. Své dluhy budou moci řešit i ti, kdo na oddlužení podle současných pravidel nedosáhli.

Pro širší zmírnění podmínek pro oddlužení lidí, tedy pro senátní verzi novely, byli naopak zástupci organizací na pomoc lidem v tísni. Podle nich by přinesla sociálně spravedlivé řešení, kdy téměř žádný předlužený člověk nezůstane bez možnosti do oddlužení vstoupit. Míní, že senátní verze představuje spravedlivější řešení nejen pro dlužníky, ale i pro věřitele. Měla by posílit kontrolu a předejít i nadměrnému zatížení soudů, uvedli zástupci organizací. Podpis pod společné prohlášení připojili před hlasováním sněmovny šéfové Člověka v tísni, Armády spásy, Charity ČR či Asociace občanských poraden.

Rozhodnutí ovlivní až stovky tisíc lidí

Až stovky tisíc lidí, kteří mají na krku těžko splatitelné dluhy, čekaly na to, jakou podobu bude mít zákon o insolvenci. Úterní rozhodnutí poslanců spoluurčí, kudy se budou ubírat nejen jejich životy, ale částečně také životy jejich věřitelů. Po odmítnutí návrhu Senátem se poslanci vrátili k vlastní variantě, označované mnohými odborníky na problematiku za přísnější.

863 tisíc

Počet lidí v exekuci za rok 2017 podle projektu Mapa exekucí Otevřené společnosti.

150 tisíc

osob vstoupilo od roku 2008 do insolvence podle dat společnosti Insolcentrum.

35 tisíc

lidí prošlo podle Insolcentra za posledních deset let insolvencemi úspěšně.

Jasné je, že schválená novela oproti současnému stavu pomůže mnohým lidem, kteří nyní nemají šanci se dluhů zbavit. Nově se budou moci přihlásit do systému, na jehož konci nemusí mít po pěti letech ani korunu dluhů. Podmínkou takového oddlužení je, že po celých pět let se budou za dohledu insolvenčního správce a věřitele snažit závazky maximálně splácet a budou žít jen za minimum peněz na živobytí.

Dále by měli splnit podmínku, o kterou se poslanci se senátory přetahovali. Většina sněmovny chtěla, aby po pětileté lhůtě zasedl soud a řekl, jestli si konkrétní osoba úplné oddlužení zaslouží, nebo ne. Proti takto podmíněnému ustanovení hlasoval v prosinci Senát, z textu ho škrtl a novelu vrátil poslancům.

Senátoři byli proti

Senátoři tehdy neposlechli ministra spravedlnosti za ANO Jana Kněžínka. Ten je osobně žádal, aby zvedli ruku pro poslanecký návrh oddlužení lidí, kteří jsou mnohdy odsouzeni k doživotnímu splácení pohledávek. "Vzhledem k tomu, kolik času bylo přípravě návrhu tohoto zákona věnováno, chci poprosit, abyste zvážili schválení tohoto návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Poslaneckou sněmovnou. Jedná se o výrazný posun oproti stávající právní úpravě, změna pomůže dlužníkům zbavit se závazků. Zároveň se jedná o výsledek velmi složitých debat," vysvětloval Kněžínek.

OSOBNÍ BANKROT A TERITORIALITA

◼ Souboj o podobu novely insolvenčního zákona se táhne už dva roky. Poprvé ji schválila už Sobotkova vláda v únoru 2017, první Babišova pak letos v lednu.

◼ Teritorialitu neboli místní příslušnost exekutorů, která by měla zrušit volnou soutěž mezi nimi, se loni nepodařilo prosadit senátorům ani pirátům.

Řada členů horní parlamentní komory ale byla jiného názoru. "Jestliže máme možnost udělat změny, tak je udělejme, je to jeden z nejdůležitějších zákonů, který jsme kdy projednávali, týká se velkého množství lidí," vyzýval k vrácení zákona poslancům sociální demokrat Jiří Dienstbier. Podpořili ho i další senátoři, mezi kterými byli například někdejší prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Marek Hilšer.

S novelou zákona měli problémy také pravicoví senátoři. Předseda jejich klubu Miloš Vystrčil vyčítal Kněžínkovi celou řadu věcí. "Takovou podobu zákona si nezaslouží ani dlužníci, ani věřitelé," prohlásil a mimo jiné kritizoval složitost celé změny. "Zákon má 343 paragrafů a jen formulář pro sepsání návrhu na oddlužení má 24 stránek. Řekněte mi, kdo je schopný něco takového vyplnit," stěžoval si Vystrčil.

"Představa, že dlužník bude žít pět let na hranici bídy, aby se poté dozvěděl, že to bylo všechno zbytečné a dluhy mu zůstávají, dělá z oddlužení jen hypotetickou možnost," přidává se k senátorům i předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Ten se snažil přesvědčit o nadbytečnosti soudů také poslance dalších stran, avšak neúspěšně.

ANO na soudu po pětiletém dohledu trvalo

Komentář: Stát plný exekucí je problémem nás všech

Nejsilnější klub, tedy hnutí ANO, na soudu po pěti letech trvalo. "Není důvod na tom cokoliv měnit, náš klub určitě nepodpoří senátní verzi," říkal jeden z hlavních autorů novely Patrik Nacher. Odmítal i další připomínky senátorů. Například ku pomoci lidem s nejnižšími příjmy vyškrtnout podmínku, že dlužníci musí platit vedle dluhu i odměnu nejen insolvenčnímu správci, ale také věřiteli. Potom by podle senátorů měli dlužníci ještě větší šanci přihlásit se do insolvence.

Na Nachera i další poslance, kteří senátní návrh odmítali, naléhaly organizace, jež dlužníkům pomáhají. Podle jejich tvrzení je poslanecká varianta příliš tvrdá a odradí lidi od toho, aby se bez jistoty oddlužení pustili do intenzivního splácení.

Nacher s nimi však nesouhlasí. "Zákon je vyvážený, musíme myslet i na věřitele. Jsem přesvědčený, že změna pomůže mnoha lidem," tvrdí nestraník zvolený za ANO.

Od bank, inkasních agentur či exekutorů ale Nacher sklidil pochvalu. Lidé zejména z neziskových organizací, kteří se zadluženým snaží pomáhat, ho však kritizují. "Hranice 30 procent bude v nové podobě zákona platit i dál, jen s tím rozdílem, že člověk nemusí prokázat schopnost umoření necelé třetiny dluhu na začátku, nicméně musí ji splatit. Pokud by to nedokázal, rozhodne o jeho osudu po pěti letech soud, který dlužníka může, ale ani nemusí zbytku závazků zbavit," míní jeden z kritiků novely, dluhový expert Člověka v tísni Daniel Hůle.

Podle něj se nedá očekávat, že by osobním bankrotem procházelo násobně více lidí než doposud. "Taková bariéra spoustu lidí odradí," říká Hůle.

Chudé Česko

Web Aktuálně.cz loni v září přišel s rozsáhlým projektem Chudé Česko, který přináší konkrétní příběhy lidí v dluhové pasti. Materiál doplněný videoreportážemi popisuje i vznik obchodu s dluhy, který v zemi postupně mohutněl od roku 2001 a dodnes ovlivňuje její atmosféru i volební výsledky. Autoři projektu se snažili popsat i možná východiska z mimořádné situace, kdy se na okraj společnosti dostaly téměř dva miliony lidí.

Hlavní autor novely je přesvědčený, že změny uvítají obě skupiny s tím, že se do insolvence přihlásí desítky tisíc lidí. Kritiku Hůleho přitom odmítá.

"Zásadně s jeho hodnocením nesouhlasím. Nemá pravdu, snažili jsme se přijmout co nejlepší a nejvyváženější návrh, o čemž svědčí i to, že pro změnu zákona hlasovala drtivá většina poslanců, a to jak vládních, tak opozičních," říká Nacher.

Lidé v dluzích často pracují načerno a neplatí daně. Britský deník The Guardian dokonce nedávno označil jejich množství za problém ohrožující českou demokracii. Stovky tisíc lidí, kteří se kvůli dluhům ocitli na dně, nevidí před sebou žádnou budoucnost a mnohdy volí populisty.

Současná úspěšnost insolvencí je velmi slabá. Za deset let je má zdárně za sebou pouze 35 tisíc lidí. 

Podle mapy exekucí v roce 2017 nějakou exekuci mělo 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863 tisíc lidí. Nejhorší byla situace v Ústeckém kraji, kde byla v exekuci téměř pětina obyvatel, a v Karlovarském, kde v ní bylo 17 procent lidí. V bývalých okresech Chomutov, Sokolov, Most a Ústí nad Labem to byla více než pětina.

Počet bankrotů v ČR

  Právnické osoby Fyzické osoby - podnikatelé Celkem
Leden 2017 84 594 678

Únor 2017

82 513 595
Březen 2017 68 700 768

Duben 2017

69 500 569
Květen 2017 53 514 567
Červen 2017 58 456 514
Červenec 2017 45 678 723
Srpen 2017 56 552 608
Září 2017 64 445 509
Říjen 2017 78 478 556
Listopad 2017 73 478 551
Prosinec 2017 39 436 476
Leden 2018 59 422 481
Únor 2018 48 480 528
Březen 2018 68 468 536
Duben 2018 45 456 501
Květen 2018 63 569 632
Červen 2018 58 485 543
Červenec 2018 60 377 437
Srpen 2018 50 484 534
Září 2018 34 425 459
Říjen 2018 66 437 503
Listopad 2018 57 486 543
Prosinec 2018 41 329 370

Zdroj: CRIF

 

Jak hlasovali jednotliví poslanci:

Přítomno: 184 | Je třeba: 93

Ano: 62 Ne: 8 Nepřihlášen Omluven Zdržel se

ANO ( Ano: 1 Ne: 2 Nepřihlášen: 1 Zdržel se: 70 Omluven: 4)

 • Věra Adámková
 • Andrej Babiš
 • Andrea Babišová
 • Margita Balaštíková
 • Josef Bělica
 • Stanislav Berkovec
 • Jiří Bláha
 • Richard Brabec
 • Milan Brázdil
 • Andrea Brzobohatá
 • Jaroslav Bžoch
 • Monika Červíčková
 • Klára Dostálová
 • Lenka Dražilová
 • Jaroslav Faltýnek
 • Kamal Farhan
 • Milan Feranec
 • Eva Fialová
 • Stanislav Fridrich
 • Josef Hájek
 • Milan Hnilička
 • Ivan Jáč
 • Miloslav Janulík
 • Aleš Juchelka
 • Pavel Juříček
 • Adam Kalous
 • David Kasal
 • Tomáš Kohoutek
 • Martin Kolovratník
 • Barbora Kořanová
 • Josef Kott
 • Robert Králíček
 • Roman Kubíček
 • Jan Kubík
 • Jaroslav Kytýr
 • Taťána Malá
 • Přemysl Mališ
 • Jiří Mašek
 • Eva Matyášová
 • Radka Maxová
 • Marcela Melková
 • Jana Mračková Vildumetzová
 • Patrik Nacher
 • Marek Novák
 • Monika Oborná
 • Ladislav Okleštěk
 • Zuzana Ožanová
 • Jana Pastuchová
 • František Petrtýl
 • Pavel Plzák
 • Milan Pour
 • David Pražák
 • Věra Procházková
 • Pavel Pustějovský
 • Karel Rais
 • Michal Ratiborský
 • Jan Richter
 • Miloslava Rutová
 • Pavel Růžička
 • Jan Řehounek
 • Petr Sadovský
 • Jan Schiller
 • Pavel Staněk
 • Jiří Strýček
 • Karla Šlechtová
 • Julius Špičák
 • David Štolpa
 • Dan Ťok
 • Karel Tureček
 • Helena Válková
 • Petr Venhoda
 • Adam Vojtěch
 • Jan Volný
 • Radek Vondráček
 • Ivo Vondrák
 • Petr Vrána
 • Rostislav Vyzula
 • Radek Zlesák

ODS ( Ne: 3 Nepřihlášen: 1 Zdržel se: 18 Omluven: 3)

 • Ivan Adamec
 • Jan Bauer
 • Martin Baxa
 • Petr Beitl
 • Marek Benda
 • Stanislav Blaha
 • Pavel Blažek
 • Jana Černochová
 • Petr Fiala
 • Jakub Janda
 • Václav Klaus
 • Karel Krejza
 • Martin Kupka
 • Zuzana Majerová Zahradníková
 • Jaroslav Martinů
 • Ilona Mauritzová
 • Vojtěch Munzar
 • Miroslava Němcová
 • Jan Skopeček
 • Zbyněk Stanjura
 • Bohuslav Svoboda
 • Jiří Ventruba
 • Veronika Vrecionová
 • Jan Zahradník
 • Pavel Žáček

Piráti ( Ano: 21 Omluven: 1)

 • Dana Balcarová
 • Lukáš Bartoň
 • Ivan Bartoš
 • Lukáš Černohorský
 • František Elfmark
 • Mikuláš Ferjenčík
 • Radek Holomčík
 • Martin Jiránek
 • Lukáš Kolářík
 • František Kopřiva
 • Lenka Kozlová
 • Jan Lipavský
 • Tomáš Martínek
 • Jakub Michálek
 • Mikuláš Peksa
 • Vojtěch Pikal
 • Ondřej Polanský
 • Jan Pošvář
 • Ondřej Profant
 • Olga Richterová
 • Petr Třešňák
 • Tomáš Vymazal

SPD ( Ano: 3 Ne: 2 Zdržel se: 15 Omluven: 2)

 • Marian Bojko
 • Jaroslav Dvořák
 • Radim Fiala
 • Jaroslav Holík
 • Jan Hrnčíř
 • Tereza Hyťhová
 • Monika Jarošová
 • Pavel Jelínek
 • Jiří Kobza
 • Jiří Kohoutek
 • Radek Koten
 • Jana Levová
 • Karla Maříková
 • Ivana Nevludová
 • Tomio Okamura
 • Zdeněk Podal
 • Miloslav Rozner
 • Radek Rozvoral
 • Lucie Šafránková
 • Lubomír Španěl
 • Radovan Vích
 • Lubomír Volný

ČSSD ( Ano: 11 Nepřihlášen: 1 Zdržel se: 3)

 • Jiří Běhounek
 • Jan Birke
 • Petr Dolínek
 • Jaroslav Foldyna
 • Alena Gajdůšková
 • Jan Hamáček
 • Tomáš Hanzel
 • Milan Chovanec
 • Jan Chvojka
 • Roman Onderka
 • Roman Sklenák
 • Antonín Staněk
 • Kateřina Valachová
 • Ondřej Veselý
 • Lubomír Zaorálek

KSČM ( Ano: 8 Zdržel se: 6 Omluven: 1)

 • Hana Aulická Jírovcová
 • Alexander Černý
 • Jiří Dolejš
 • Vojtěch Filip
 • Miroslav Grebeníček
 • Stanislav Grospič
 • Pavel Kováčik
 • Leo Luzar
 • Květa Matušovská
 • Zdeněk Ondráček
 • Daniel Pawlas
 • Marie Pěnčíková
 • Ivo Pojezný
 • Jiří Valenta
 • Miloslava Vostrá

KDU-ČSL ( Ano: 9 Nepřihlášen: 1)

 • Jan Bartošek
 • Pavel Bělobrádek
 • Ondřej Benešík
 • Jan Čižinský
 • Pavla Golasowská
 • Stanislav Juránek
 • Marian Jurečka
 • Vít Kaňkovský
 • Jiří Mihola
 • Marek Výborný

TOP09 ( Ano: 3 Ne: 1 Zdržel se: 2 Omluven: 1)

 • Dominik Feri
 • Miroslav Kalousek
 • Helena Langšádlová
 • Markéta Pekarová Adamová
 • Karel Schwarzenberg
 • František Vácha
 • Vlastimil Válek

STAN ( Ano: 6)

 • Jan Farský
 • Petr Gazdík
 • Věra Kovářová
 • Jana Krutáková
 • Petr Pávek
 • Vít Rakušan

 

KlubPoslanců Ano Ne Nepřihlášen Zdržel se Omluven
ANO78121704
ODS25031183
Piráti22210001
SPD22320152
ČSSD15110130
KSČM1580061
KDU-ČSL1090100
TOP09731021
STAN660000
Celkem200628411412

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Zdroj: Poslanecká sněmovna