Skupina poslanců z klubu pirátů chce zrušit poplatek 10 tisíc korun za podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle předkladatelů omezuje přístup veřejnosti k dění kolem veřejných zakázek. Poukazují i na to, že ho musí platit i úřady, pokud se na ÚOHS obrátí. Antimonopolní úřad podle svého stanoviska na vládním webu s návrhem nesouhlasí a výhrady má i ministerstvo pro místní rozvoj, které má zakázky ve své působnosti. Návrhem se bude v pondělí zabývat vláda, která k němu zřejmě zaujme nesouhlasný postoj.

"Poplatek tak, jak je v současné podobě nastaven, prakticky eliminuje možnost širší účasti nevládních organizací na kultivaci prostředí veřejných zakázek a právního státu v České republice," stojí v důvodové zprávě.

Poplatek se do nového zákona o zadávání veřejných zakázek z roku 2016 dostal na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu. Bývalý místopředseda ÚOHS Josef Chýle tehdy tvrdil, že podněty se často zneužívají. Poplatek měl tomuto zneužívání zamezit. Tehdejší ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) s tím však zásadně nesouhlasila a označila poplatek za enormní. Ústavní soud loni odmítl poplatek zrušit. Důvody však byly procesní, protože navrhovatelé nezvolili správný druh podání.

Piráti poukazují i na to, že poplatek musí nyní platit i úřady, pokud se s podnětem na ÚOHS obrátí. Není podle nich navíc ani zřejmé, co se s vybraným poplatkem děje. Ustanovení zákona neobsahuje zmínku o tom, zdali je poplatek příjmem státního rozpočtu, uvádějí. Tvrdí také, že desetitisícový poplatek je téměř absolutní překážkou, která znemožňuje nízkopříjmovým skupinám obyvatel podávání podnětů.

Antimonopolní úřad však ve svém stanovisku tvrdí, že se poplatek za podnět osvědčil a jeho zrušení by nepřineslo kvalitnější prostředí veřejných zakázek. "Úřad trvá i nadále na zachování poplatkové povinnosti," stojí ve stanovisku.

Vláda podle návrhu stanoviska zřejmě zaujme nesouhlasný postoj. Jako jeden z argumentů uvádí, že by zrušení poplatku vedlo k zahlcení úřadu podněty. Vláda podle návrhu stanoviska považuje poplatkovou povinnost za prostředek, který sleduje legitimní cíl. Tímto cílem je ochrana ÚOHS před přetížením v důsledku nutnosti reagovat na mnohdy účelové až šikanózní podněty, jejichž smyslem není ochrana veřejného zájmu, ale snaha obejít povinnost složit kauci nejméně 50 tisíc korun, kterou zákon podmiňuje projednání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky, argumentuje vláda.

Související
Související