Mobilní operátoři loni poskytli policii a dalším oprávněným orgánům provozní a lokalizační údaje ve 332 892 případech, což je téměř o čtvrtinu více než v roce 2017. V 6259 případech naopak údaje nevydali, což je nárůst o 7,5 procenta. Oznámil to Český telekomunikační úřad.

Na základě jedné žádosti mohou být předávané informace o provozu mezi více telefonními čísly. O data mohou podle telekomunikačního zákona vedle policie žádat orgány činné v trestním řízení, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Česká národní banka.

Počty případů poskytnutí údajů v rámci pevné sítě a v rámci IP telefonie zůstaly loni na srovnatelné úrovni s rokem 2017. Do statistiky se započítává každá žádost, kterou operátor vyřídil. Pokud se oprávněný orgán obrátí v jedné trestní věci na více provozovatelů, je tato jeho žádost započtena do výkazu u každého z nich.

Operátoři data o provozu ve svých sítích a lokalizační údaje musí v souladu se zákonem o elektronických komunikacích ukládat po dobu šesti měsíců. Výkaz neobsahuje informace o odposleších a o záznamu obsahu přenášených sdělení. Konkrétnější statistiky jsou zveřejňovány v Analýze o odposleších a záznamu telekomunikačního provozu, již zveřejňuje každoročně ministerstvo vnitra.

Související