Čtyřicet procent mladých lidí do 36 let nemá na hypotéku. Respektive nemá pětinu hodnoty bytu či domu, který si chtějí na úvěr pořídit, který po nich chce banka na základě doporučení ČNB. Vychází to z průzkumu společnosti Ipsos pro Českou spořitelnu. Banka na základě těchto dat startuje novou marketingovou akci: v rámci omezujících mantinelů ČNB nabídne všem, kteří žádají o úvěr na první byt, výhodnější podmínky. Chce oslovit zvláště mladé lidi, podmínkou bude nevlastnit žádnou jinou nemovitost.

Česká spořitelna nazvala nový typ hypotéky Prvobydlení. Její hlavní výhodou je, že žadatelům stačí jen 10 procent vlastních peněz na pořízení bytu, 90 % hodnoty nemovitosti zaplatí hypotékou. To je o 10 procent více nad rámec doporučení České národní banky.

"Od zavedení dalších regulatorních doporučení ČNB na podzim loňského roku prudce stoupl počet klientů, kteří nemají dostatek vlastních prostředků na nákup bytu. Prvobydlení je proto určené speciálně pro klienty, kteří žádnou nemovitost nevlastní a chtějí financovat nákup prvního bytu," říká Radek Vachulka, manažer bydlení České spořitelny.

Dodává, že v rámci nového produktu mají klienti nárok na standardní úrokové sazby a fixace jako klienti u hypotéky do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV). V případě pětileté fixace je aktuální sazba spořitelny 2,89 procenta.

Banka mohla poskytnou hypotéku do výše 90 % LTV i doposud, ovšem podle nařízení ČNB směl činit počet těchto hypoték jen 15 % celkového objemu půjčených peněz. Nejde tedy o překročení doporučení centrální banky, ale, jak uvedl Radek Vachulka, o jinou distribuci těchto 15 procent. "Nabídneme je právě skupině prvožadatelů."

Maximální výše úvěru v rámci Prvobydlení je 5 milionů korun. Spořitelna předpokládá, že celková nabídka úvěru se bude u nového produktu pohybovat okolo 6 miliard korun.

"Průměrná výše hypotéky se u našich klientů pohybuje okolo dvou milionů korun. Předpokládáme, že většina klientů, kteří budou žádat o Prvobydlení, tak nejspíše nevyužije maximální výši úvěru," uvedl Vachulka s tím, že i když ceny bydlení rostou, zvláště v Praze, měl by limit žadatelům stačit k pořízení bytu.

Podmínka: nemáte nic

Zájemci o tuto novou hypotéku nesmí vlastnit žádnou nemovitost, banka se bude řídit výpisem z katastru nemovitostí. Její poskytnutí není omezené věkem, ale Radek Vachula předpokládá, že nejvíce bude žadatelů ve věku od 25 zhruba do 40 let. Právě mladí lidé totiž vnímají omezení ČNB u poskytování hypoték jako hlavní překážku.

Přes 40 procent lidí nemá dostatek vlastních peněz pro žádost o úvěr. Banky většinou žádají o 20 % hodnoty nemovitosti z vlastních prostředků, což je právě jedno z doporučení ČNB. Dalších téměř 36 procent vidí problém v maximální výši měsíčních splátek. Podle ČNB musí žadatel na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. A výše ročního příjmu je hlavní překážkou pro 23 % respondentů. Dluh žadatele o hypotéku nemá překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu.

Z průzkumu Ipsos pro Českou spořitelnu také vyplynulo, že hypotéční úvěr má zhruba jen třetina mladých lidí ve věku 26 až 36 let. U rodičů stále žije pětina mladých, necelá polovina v nájemních bytech a třetina ve vlastní nemovitosti. Za nájem přitom vydají v průměru 5 až 10 tisíc korun, což představuje zhruba čtvrtinu jejich průměrného příjmu.

Jak informovaly před časem Hospodářské noviny, na problém nedostupnosti hypoték pro mladé zareagovalo ministerstvo financí návrhem na novelu zákona o ČNB. V návrhu by mladí Češi do 36 let mohli získat snadnější přístup k hypotékám než ostatní žadatelé. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy.

Související