Počet mateřských škol se za posledních deset let zvýšil o desetinu a množství jejich tříd asi o čtvrtinu. Do školek nyní chodí asi 364 tisíc dětí, což je přibližně o pětinu více než ve školním roce 2008/2009. Mateřské školky se stávají čím dál žádanější i u rodičů dětí, kterým nebyly tři roky. Počet dvouletých ve školkách se v daném období zvedl zhruba o tři čtvrtiny na současných 45 374. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství.

První mateřská škola na českém území vznikla před 150 lety, tedy v roce 1869. V prostorách u kostela svatého Jakuba v Praze ji založila Marie Riegrová Palacká. Školka fungovala převážně na principu charity, díky které byl její provoz už tehdy celodenní a děti dostávaly i jídlo. Koncept školky se do značné míry inspiroval francouzským modelem předškolních institucí.

Za uplynulá desetiletí se školky v ČR staly pevnou součástí vzdělávací soustavy. Po snížení jejich počtu v 90. letech se v posledních deseti letech kapacity opět zvětšily. Ve školním roce 2008/2009 jich v Česku fungovalo 4809 celkem s 13 035 třídami, nyní je v ČR 5287 školek, které mají dohromady 16 064 tříd.

Rozšíření kapacity předškolních zařízení podpořil stát v předešlých letech dotacemi ve výši stovek milionů korun. Reagoval tak na nástup silných ročníků dětí, které se narodily kolem roku 2008. Zejména v blízkosti velkých měst bylo třeba vybudovat nové třídy i kvůli stěhování mladých rodin do nových domů.

Do školek tak i díky tomu mohlo začít chodit čím dál více dětí, včetně těch dvouletých. V současnosti tam je celkem 363 776 předškoláků, zatímco před deseti lety to bylo 301 620. Největší nápor zaznamenaly školky ve školním roce 2014/2015, kdy se do nich zapsalo 367 603 dětí.

Přijímání dvouletých do mateřských škol umožnila novela zákona z roku 2005. Zatímco tehdy jich do mateřinek nastoupilo 23 849, v září 2008 to bylo 26 384 a v současném školním roce 45 374. Před deseti lety tvořili dvouletí zhruba 8,8 procenta všech dětí ve školkách, nyní je to 12,5 procenta. Zhruba 55 procent z nich mělo třetí narozeniny do konce kalendářního roku.

Od letošního září by do školek podle odhadů ministerstva mohlo nastoupit asi 47 100 dvouletých. To by bylo kolem 41 procent všech dívek a chlapců v tomto věku. Požadavek, aby měli dvouletí mateřinku od roku 2020 zajištěnou, zákonodárci loni zrušili. Dvouleté děti se tak nadále dostanou do školky jen tam, kde na ně zbudou volná místa. Dětem starším tří let musí ředitelé místo garantovat.

Rodiče potomků, které státní školky nepřijmou, mohou zkusit vyhledat soukromou školku či některou ze zhruba 930 dětských skupin asi pro 12 tisíc dětí. Vzhledem k tomu, že v Česku chybí jesle a kapacita školek je pro dvouleté děti nedostatečná, předsevzala si vláda tyto skupiny do budoucna více podporovat. V současnosti se hradí z dotací Evropské unie, které ale po roce 2020 skončí. Ministerstvo práce zveřejnilo loni na podzim návrh novely zákona, jež má financování skupin řešit, na vládu ale zatím předloha neodešla.

Počet dětí v mateřských školách:

Rok Celkem Dvouletí
2008/2009 301 620 26 384
2009/2010 314 008 30 800
2010/2011 328 612 33 040
2011/2012 342 521 31 355
2012/2013 354 340 31 951
2013/2014 363 568 33 141
2014/2015 367 603 37 898
2015/2016 367 361 42 321
2016/2017 362 653 44 729
2017/2018 362 756 45 471
2018/2019 363 776 45 374

Zdroj: MŠMT

Petra Kierová jw

Související