Zájem o takzvané kotlíkové dotace je v Moravskoslezském kraji velký. Za 54 vteřin lidé vyčerpali připravené dotační peníze. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vzápětí oznámil, že kraj by mohl pro zájemce získat na výměnu kotlů další peníze. Do kraje jde v aktuální výzvě půl miliardy korun, minimálně stejnou sumu by podle ministra mohl ještě dostat.

Ve třetí výzvě je zhruba 120 milionů korun pro žadatele, kteří neuspěli v předešlé výzvě. Jde asi o tisícovku zájemců. Za zbývajících 380 milionů korun by podle odhadů kraje mohlo být vyměněno zhruba 3500 kotlů. Právě tolik zájemců podle Miroslavy Chlebounové z krajského úřadu podalo elektronickou žádost za necelou minutu od spuštění výzvy.

Ve třetí vlně kotlíkových dotací mohli lidé elektronicky podávat žádosti od 10:00. Posléze žadatelé musí dodat kraji písemné náležitosti. Kraj elektronické žádosti bude přijímat do počtu 10 000, aby mu vznikl zásobník žadatelů. Okolo 11:15 měl kraj přijato už přes 9100 žádostí.

"Naše propočty i očekávání se naplnily. Zájem o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji je obrovský. Myslím, že jen málokdo pochybuje o tom, že pro zlepšení kvality ovzduší jsou peníze nejvíce potřeba právě v Moravskoslezském kraji. Proto už jsme před několika týdny zahájili jednání o dalším navýšení prostředků na kotlíkové dotace pro tento kraj minimálně o 500 milionů korun," uvedl Brabec. Ministr by chtěl, aby nynější výzva uspokojila všechny krajské žadatele, kteří splní podmínky programu.

"Formálně už jsme začali připravovat změnu příslušných dokumentů nezbytných pro přesun finančních prostředků na kotlíkový účet a v řádu několika týdnů další finanční injekci pro kotlíkové dotace projednáme na vládě," doplnil Brabec.

Zájem o dotace byl v minulosti vždy poměrně velký. Když ještě nebylo možné podávat žádosti elektronicky, lidé dokonce před úřadem nocovali. Při poslední výzvě v roce 2017 lidé během jediné hodiny odeslali 5100 žádostí, pro zájemce v kraji ale tehdy bylo připraveno téměř 900 milionů. Kraj i nyní očekával mimořádný zájem. Aktuální výzva je totiž poslední možnost, kdy mohou lidé na výměnu starého kotle získat finanční pomoc.

Na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu, které splňují nejvyšší emisní třídu, mohou získat až 127 500 korun.

Moravskoslezský kraj je první, v němž lze žádosti ve třetí vlně podávat. Řada zájemců by tak výměnu kotle mohla stihnout ještě před zahájením topné sezony. Následovat budou počátkem června Středočeský a Olomoucký kraj.

Novinkou jsou bezúročné půjčky od Státního fondu životního prostředí (SFŽP), zájemci je mohou získat prostřednictvím měst a obcí. Mají lidem pomoci s předfinancováním akce, protože dotaci dostanou až po výměně kotle. Zároveň mají půjčky umožnit krýt rozdíl mezi dotací a skutečnými náklady, který zájemci mohou obcím a městům hradit formou měsíčních splátek. Ministerstvo životního prostředí bezúročné půjčky vedle Moravskoslezského poskytne městům a obcím v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Podmínky pro přidělení dotace jsou podobné jako ve druhé výzvě, podporovány už ale nebudou kombinované kotle na tuhá paliva a biomasu. Moravskoslezský kraj bude lidem navíc přispívat částkou 7500 korun. Dalších 7500 korun žadatelé k dotaci získají za takzvané prioritní území, tedy za to, že žijí v regionu s výrazně znečištěným ovzduším. Podporu navíc nabízejí svým obyvatelům i některá města a obce. Letos takových kraj eviduje přes 80, lidem dají od 2000 do 15 tisíc korun.

Od roku 2016, kdy tento program funguje, Moravskoslezský kraj celkově přijal 14 500 žádostí o dotaci na kotle. Schválil jich 13 500. Kotel už stihlo vyměnit asi 70 procent domácností, celkově byla vyplacena více než miliarda korun.

Projekt na obměnu kotlů v roce 2012 začal právě v Moravskoslezském kraji. Nejprve ho společně financoval kraj s ministerstvem životního prostředí. Do roku 2016 se v kraji vyměnilo asi 4000 kotlů, posléze se program rozšířil i do dalších částí státu. Obměna je přípravou na zákaz provozu starých neekologických kotlů první a druhé emisní třídy, který bude platit od roku 2022. Lidem pak za to bude hrozit pokuta 50 tisíc korun.

Související