Důvěra Čechů v budoucnost sjednocené Evropy dál vzrostla, od loňského dubna se zvýšila o dva procentní body na 46 procent. Srovnatelný podíl respondentů, 43 procent, ovšem v budoucnost sjednocené Evropy nevěří. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Od roku 2012, kdy agentura pohled na budoucnost EU zjišťuje, vzrostla důvěra o 11 procentních bodů a nedůvěra o devět procentních bodů poklesla.

Téměř polovina lidí zastává také názor, že míra integrace Evropské unie by měla do budoucna zůstat přibližně stejná jako v současnosti. Bezmála pětina se přiklání k dalšímu posilování integrace a podle přibližně čtvrtiny respondentů by EU měla naopak integraci oslabovat. "V porovnání s minulým šetřením z dubna 2018 došlo ke statisticky významnému nárůstu (o čtyři procentní body) názoru, že by se míra integrace měla posilovat, u ostatních možností se názory dotázaných statisticky významně neposunuly," uvedli autoři průzkumu.

V otázce míry budoucího zapojení České republiky do Evropské unie je 44 procent dotázaných pro zachování stávající míry zapojení. Pro posílení je necelá čtvrtina, stejně jako pro oslabení. Rozložení je podle autorů podobné jako v loňském a předloňském roce a v roce 2012.

O tom, že rozhodnutí Evropské unie nejsou v zájmu Česka, je přesvědčeno 65 procent českých občanů, že nejsou v zájmu lidí, jako jsou oni sami, uvedlo 67 procent dotázaných.

Co se týká dopadů odchodu Británie z EU pro samotnou Británii, necelé dvě pětiny Čechů soudí, že tyto dopady budou nepříznivé. Naopak pozitivní dopad očekává bezmála pětina a přibližně čtvrtina oslovených pak uvedla, že dopady na Británii budou "tak napůl". Tři procenta si myslí, že nebudou žádné.

Nepříznivé dopady brexitu na EU jako celek očekává téměř polovina lidí, naopak v pozitivní důsledky doufá šest procent české veřejnosti. Více než čtvrtina pak soudí, že dopad na EU bude "tak napůl", a šest procent, že nebude žádný.

V případě dopadů brexitu na Českou republiku zastává 34 procent dotázaných názor, že tyto dopady budou nepříznivé, další tři desetiny se pak domnívají, že budou "tak napůl", a pozitivní přínos brexitu pro Českou republiku očekává pět procent občanů. To, že nebudou dopady žádné, míní 15 procent lidí.

Průzkum se uskutečnil od 30. března do 10. dubna a zúčastnilo se ho 1052 lidí starších 15 let.

Související