Počet obyvatel Česka se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšil zhruba o 3000 na 10,653 milionu lidí. K přírůstku opět nejvíce přispělo přistěhovalectví z ciziny. Oznámil to ve středu Český statistický úřad (ČSÚ).

Do Česka se přistěhovalo přes 16 700 lidí, což je nejvyšší čtvrtletní údaj za posledních více než deset let. Počet narozených dětí byl naopak nejnižší za čtyři roky. Narozených stejně jako v předchozích čtvrtletích meziročně ubylo, a to o více než tisícovku na 26 400. Oproti loňsku ubylo i úmrtí. Počet zemřelých, který dosáhl téměř 30 000, ale nadále převyšoval počet narozených.

Takzvaný přirozený přírůstek, tedy rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých, byl proto v prvním čtvrtletí záporný. Počet obyvatel republiky tak vzrostl jen díky lidem, kteří se do Česka přistěhovali. Počet přistěhovaných dosáhl 16 700, zatímco lidí, kteří z Česka odešli, bylo jen asi 10 000. Nejvíc znovu přibylo v republice lidí z Ukrajiny a Slovenska.

Mírně, o několik desítek, se oproti loňsku zvýšil v prvním čtvrtletí počet sňatků. Manželství bylo letos v prvním čtvrtletí uzavřeno skoro 3800. Naopak ubylo téměř o dvě stovky rozvodů na zhruba 5700.

Snížil se rovněž počet dětí narozených mimo manželství. Neprovdané ženy porodily asi 12 800 dětí, což bylo meziročně o osm stovek méně. Podíl dětí narozených mimo manželství činil 48,4 procenta. Z celkového počtu narozených dětí porodily většinu - dvě třetiny - ženy ve věku 25 až 34 let.

U zemřelých byl průměrný věk stejně jako v loňském prvním čtvrtletí 76,4 roku. Ženy se dožívají v průměru skoro o sedm let vyššího věku než muži. Průměrný věk zemřelých žen byl 79,8 roku, zatímco u mužů 73,1 roku. "Nejvíce ženám bylo v době úmrtí 88 let, u mužů to bylo 72 let. Zatímco u žen stále převažují zemřelé ze silných ročníků narozených na počátku 30. let minulého století, mezi zemřelými muži je již více osob z početných generací narozených krátce po druhé světové válce," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Počet obyvatel stoupl v prvním čtvrtletí ve většině regionů České republiky. Nárůst zaznamenalo osm regionů, zatímco pokles šest. V poměru k počtu obyvatel byl nárůst nejvýraznější ve Středočeském kraji, zatímco pokles byl největší v Moravskoslezském kraji. Nejlidnatějším regionem republiky zůstává nadále Středočeský kraj, naopak nejméně obyvatel má Karlovarský kraj.

Kraj Počet obyvatel k 1. lednu 2019 Počet obyvatel k 31. březnu 2019 Rozdíl
ČR celkem 10 649 800 10 652 812 3012
Praha 1 308 632 1 309 182 550
Středočeský 1 369 332 1 372 853 3521
Jihočeský 642 133 642 201 68
Plzeňský 584 672 585 731 1059
Karlovarský 294 896 294 707 -189
Ústecký 820 789 820 482 -307
Liberecký 442 356 442 452 96
Královéhradecký 551 021 550 917 -104
Pardubický 520 316 520 583 267
Vysočina 509 274 509 389 115
Jihomoravský 1 187 667 1 187 777 110
Olomoucký 632 492 632 099 -393
Zlínský 582 921 582 604 -317
Moravskoslezský 1 203 299 1 201 835 -1464
Související