Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni zaznamenala případy organizovaného násilí zaměřeného na movité obyvatele Česka. Ve většině regionů pak evidovala také návrat fenoménu vybírání tzv. výpalného, a to především mezi ukrajinskou komunitou. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2018, kterou ve středu centrála zveřejnila.

Projevů organizovaného násilí spojeného s nájemnými vraždami, vydíráním nebo únosy podnikatelů sice v posledních letech ubývá, ale nevymizely. Na bohaté obyvatele se loni podle NCOZ zaměřily gangy, které se často skládají z cizinců a mají vazby buď na kriminálníky české národnosti, nebo na cizince trvale žijící v Česku.

"Rozsah trestné činnosti těchto organizovaných skupin bývá velmi široký - od podvodného jednání, pašování nejrůznějších komodit až po vydírání a následnou likvidaci poškozených, popřípadě svědků," uvedla centrála.

Při objasňování násilných skutků komplikuje kriminalistům práci mimo jiné to, že většina nezvěstných v minulosti páchala hospodářskou trestnou činnost. Na počátku policejního prověřování tak nebývá jasné, zda se stali oběťmi trestného činu, nebo zda uprchli před svým vlastním trestním stíháním. Navíc nebývá zřejmé ani to, na jakém místě se násilný čin odehrál, a policistům tak chybí stopy k usvědčení pachatele.

Za nové bezpečnostní riziko spojené s násilnou trestnou činností centrála označila opětovné vybírání výpalného v ruskojazyčných komunitách.

"Tato trestná činnost je doménou především osob ukrajinské národnosti a oběťmi jsou jejich krajané, kteří na území Česka podnikají. V případě odmítnutí ochrany jsou tito ukrajinští podnikatelé pod pohrůžkou hrozby nebo projevu násilí na jejich rodinných příslušnících žijících na Ukrajině donuceni k vyplacení finanční částky za tuto tzv. ochranu," uvedla NCOZ s tím, že problém se loni objevil ve všech regionech kromě Středočeského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Centrála si návrat výpalného vysvětluje tím, že pachatelé se museli odklonit od daňové trestné činnosti, a to kvůli zvýšeným kontrolám finančních úřadů a zavedení kontrolních hlášení ministerstvu financí.

NCOZ loni zahájila celkem 116 trestních stíhání, což je o 23 více než předloni. Obvinila 416 lidí a 26 právnických osob. Centrála zrekapitulovala, že v Česku nadále vzrůstá kybernetická kriminalita. Méně častá než dříve je organizovaná násilná trestná činnost.

Podle výroční zprávy se počet případů kybernetické kriminality každým rokem zvyšuje. Loňský rok nebyl výjimkou: NCOZ evidovala 6815 těchto trestných činů, což meziročně představuje nárůst o 1161 skutků. Nejčastěji jde o podvodné internetové obchody, internet však slouží například také jako platforma pro nenávistné projevy namířené proti uprchlíkům či muslimům.

Související