Středočeský krajský úřad ve čtvrtek pravomocně zastavil přestupkové řízení s premiérem Andrejem Babišem týkající se jeho možného střetu zájmů. Právu to potvrdil Babišův právní zástupce Václav Knotek. Přestupek se podle něj nestal, nebylo prokázáno, že by Babiš ovládal mediální společnosti. Organizaci Transparency International, jež podnět podala, rozhodnutí nepřekvapilo. Tak jako krajská opozice poukázala na to, že hejtmanství řídí hnutí ANO. Premiér z politického posuzování naopak viní úřad v Černošicích, který původně rozhodl v jeho neprospěch, a o Transparency International mluví jako o zkorumpované organizaci. Transparency International podá podnět k přezkumu rozhodnutí.

Kraj posuzoval Babišovo odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice. Podle Knotka za rozhodnutím úřadu bylo mimo jiné to, že Černošice nerespektovaly dřívější pokyny nadřízeného středočeského úřadu a použily jen lehce modifikované odůvodnění.

"Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, které nabylo dne 26. 9. 2019 právní moci, bylo řízení o přestupku zastaveno, jelikož spáchání skutku, o němž bylo řízení vedeno, nebylo obviněnému Ing. A. Babišovi prokázáno. Spisový materiál vedený v této věci bude během dnešního dne vrácen Městskému úřadu Černošice," uvedl krajský úřad.

Černošický úřad vedl s premiérem správní řízení kvůli přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se bránil tím, že holding v únoru 2017 vložil do svěřenského fondu. Tvrdil, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů.

V minulosti krajští úředníci věc už posuzovali a vrátili ji k novému projednání do Černošic, kde premiér žije. Odbor přestupků Městského úřadu v Černošicích vydal poslední rozhodnutí 2. srpna, výsledek řízení nezveřejnil. Babiš se odvolal a černošický úřad 3. září postoupil spis s Babišovým odvoláním a svým stanoviskem odvolacímu orgánu, tedy krajskému úřadu.

Helena Frintová z krajského úřadu uvedla, že proti rozhodnutí nelze podat řádný opravný prostředek, tedy odvolání. Za podmínek stanovených správním řádem může pravomocné rozhodnutí přezkoumat v takzvaném přezkumném řízení nadřízený správní orgán. V případě přestupkové věci podle zákona o střetu zájmů je nadřízeným správním orgánem krajského úřadu ministerstvo spravedlnosti.

"Přezkumné řízení se zahajuje z moci úřední v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy - tedy jestliže nadřízený správní orgán dojde po předběžném posouzení věci k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy," vysvětlil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Doplnil, že k dnešnímu dni ministerstvo přezkumné řízení ve věci možného střetu zájmů premiéra Babiše nezahájilo.

Rozhodnutí může být také přezkoumáno ve správním soudnictví, avšak pouze za podmínky, že by účastník řízení, tedy Babiš, podal proti rozhodnutí krajského úřadu žalobu.

"Ta záležitost je skončena. Bylo jasné, že to takhle musí dopadnout," řekl v pondělí Babiš. "Samozřejmě to celé bylo vyprovokováno na základě udání zkorumpované neziskovky Transparency International a udavačů z pirátů. Je to úplně nesmyslné od počátku, protože pokud jsme v naší zemi zavedli speciální zákon proti Babišovi lex Babiš a já jsem postupoval podle toho zákona, nemůžu mít žádný střet zájmů," doplnil. 

Krajská opozice už dřív kritizovala skutečnost, že Babišovo minulé odvolání proti rozhodnutí černošického úřadu projednával středočeský krajský úřad. Poukazovala na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo hnutí ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) tehdy podezření z podjatosti odmítla. Pochybnosti vyvolává i současné rozhodnutí kraje, řekl předseda klubu zastupitelů za STAN Věslav Michalík. S tím souhlasí i zastupitel za ODS Martin Kupka.

"V okamžiku, kdy by to rozhodoval jiný krajský úřad, by se takové vysvětlení nenabízelo," řekl.

Podle Michalika se úředník může cítit pod tlakem. "Ten černošický podle mě pod žádným tlakem není, kdežto ten krajský se může pod tlakem cítit, aniž by na něj někdo tlak vyvíjel," míní. Podle něj se jen potvrdilo, že požadavek na postoupení věci jinému krajskému úřadu byl namístě. "Kdyby to takový krajský úřad zrušil a řekl, že se přestupek nestal, nevyvolávalo by to žádné otázky," dodal Michalik. Rozhodnutí je ale podle něj třeba respektovat, protože správní řízení není věcí samosprávy.

Kupka uvedl, že nemá důvod nevěřit pracovníkům městského úřadu, že se věcí zabývali poctivě, a chce se seznámit s argumenty, které krajské úředníky vedly k opačnému závěru.

Podobně se vyjádřil i zastupitel za TOP 09 Jan Jakob. Upozornil na to, že opozice se záležitostí mnoho udělat nemůže. "Můžeme to komentovat, ale pravomoci v zásadě nemáme. Můžeme se dotázat na postup na zastupitelstvu, ale podle toho, jak to tam probíhá, předpokládám, že se stejně nedočkáme zařazení bodu na jednání, natož nějaké odpovědi," dodal Jakob.

Ředitel Transparency International David Ondráčka výsledek označil za další příklad toho, jak instituce řízené hnutím ANO rozhodují ve prospěch Babiše, a ilustrují tak jeho enormní střet zájmů. "V podstatě není exekutivní instituce, kde by podjatost nehrozila," dodal.

Podat podnět na přezkum se TI rozhodla po prostudování rozhodnutí krajského úřadu. "Máme za to, že krajem uveřejněný dokument nemá parametry nezávislého rozhodnutí, ale naopak vyznívá jako obhajoba obviněného Andreje Babiše. Kraj zcela opomíjí stanoviska ministerstva spravedlnosti, mylně vykládá či ignoruje argumentaci Černošic a v některých pasážích se dokonce dostává do rozporu se svým předchozím rozhodnutím," uvedla organizace.

Městský úřad v Černošicích měl dopoledne informace jen z médií, spis mu ještě nebyl doručen.

Související