Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil řízení, které se týkalo výběrového řízení na servery pro ministerstvo životního prostředí (MŽP). Podmínky tendru napadla společnost Huawei s tím, že jsou diskriminační a znevýhodňují dodavatele, kteří nabízejí právě hardware od Huaweie. Rozhodnutí je pravomocné, žádná ze stran proti němu nepodala rozklad. ČTK to zjistila z internetových stránek úřadu.

Společnosti Huawei v podmínkách tendru vadila podmínka, která zohledňovala varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Úřad označil firmy Huawei a ZTE za rizikové, a podle něj by neměly mít přístup do takzvané kritické infrastruktury státu. Jde o sítě a služby klíčové pro fungování státu a jeho obyvatele, jako jsou nemocnice, doprava, rozvody energií, hasiči, mobilní operátoři či informační systémy.

MŽP proto varování NÚKIB zohlednilo a požadovalo, aby při použití hardwaru od rizikových firem dodavatel zároveň dodal druhý kus od jiného výrobce než čínského a oba kusy začlenil do systému společně.

Podle společnosti Huawei byla tato podmínka diskriminační a znevýhodnila v soutěži dodavatele, kteří technologie Huaweie nabízejí. ÚOHS má ale opačný názor. "Úřad ve správním řízení dospěl k závěru, že podmínku namítanou společností Huawei nepovažuje za diskriminační, neboť její zařazení představuje jediný způsob, jak mohl zadavatel dostát svým zákonným povinnostem v oblasti kybernetické bezpečnosti," řekl ČTK mluvčí úřadu Martin Švanda.

Související

Výběrové řízení MŽP je už druhým výběrovým řízením zohledňujícím varování NÚKIB, kterým se ÚOHS zabýval, poprvé ale řešil konkrétní podmínky tendru. V případě výběrového řízení ministerstva zdravotnictví na systém pro krajské hygienické stanice, které ÚOHS s ohledem na varování NÚKIB posuzoval jako první, bylo řízení zastaveno, protože ministerstvo zakázku zrušilo.

Západní země včetně Česka řeší zapojení společnosti Huawei do komunikační infrastruktury. V podobné situaci jsou i další úřady, které Huawei ze soutěží vyřadily nebo se k tomu chystají.

Související