Kabinet ve sněmovně podpoří navrhovaný zákaz zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů. K předloze skupiny poslanců ze všech sněmovních stran v pondělí zaujal pozitivní stanovisko, vyplývá z průběžných výsledků jednání, které poskytl tiskový odbor úřadu vlády. Návrh stanoviska počítal s neutrálním stanoviskem, novele měl kabinet vytknout některé nedostatky, byť se měl ztotožnit s jejími cíli.

Vládní legislativci v návrhu stanoviska poukazovali zejména na neurčité vymezení ozbrojené skupiny, která se navíc může překrývat s definicí teroristické skupiny. Protože i pouhá účast v teroristické skupině je trestná, zákaz paramilitárních ozbrojených skupin se jeví jako nadbytečný, uvedli. Kabinet měl doporučit i úpravu některých dalších pojmů a odstranění nepřesností některých formulací.

Předloha, kterou podepsal i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), by na druhou stranu zavedla dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu. Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin by zahrnoval podle návrhu i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení zákona by hrozila pokuta až 200 000 korun a zákaz nakládání se zbraněmi. "Činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu," napsali autoři v důvodové zprávě.

Do záloh státu by vedle účastníků programu střelecké přípravy patřily zbraně, s nimiž cvičili. "Způsob využití této stanovené zálohy se bude odvíjet od konkrétní situace a podle toho se též bude řídit příslušným zákonem," stojí ve zdůvodnění. Návrh zákona by zavedl rovněž zvláštní povolení pro nakládání se zbraní určité kategorie.

V připomínkovém řízení předlohu podpořila například ministerstva vnitra a financí. Ministerstva obrany a spravedlnosti patřila k úřadům, které doporučily neutrální stanovisko. Záporně se k předloze postavilo jen Nejvyšší státní zastupitelství, a to právě kvůli vágní definici ozbrojené skupiny.

Návrh zákona podle hlavního předkladatele Jiřího Maška (ANO) bezprostředně nesouvisí se začleněním evropské směrnice omezující držení zbraní do českého právního řádu. Směrnice EU zakazuje některé poloautomatické zbraně nebo zásobníky. Česko ji napadlo u Soudního dvora Evropské unie jako diskriminační, soud žalobu zamítl.

Předloha dále výslovně umožní nosit příslušníkům ozbrojených bezpečnostních sborů a strážníkům služební zbraň i v době mimo službu. Budou moci používat také svou soukromou zbraň.

Související