První byty, které spadají do konkurzu po zkrachovalé společnosti H-System a které si lidé sami dostavěli, se začnou prodávat na přelomu letošního jara a léta. Jejich cena bude známa v dubnu, určí ji znalecký posudek, který zároveň vyčíslí hodnotu dostavby, kterou provedli současní uživatelé bytů, řekl šéf věřitelského výboru a advokát největšího věřitele H-Systemu Petr Pavel.

Byty se budou v konkurzu prodávat jednotlivě, domy již byly na jednotlivé bytové jednotky rozdělené i v katastru nemovitostí. Každý ze současných uživatelů dostane nabídku odkupu za cenu určenou znalcem, současní obyvatelé zároveň budou mít nárok na odpočet hodnoty dostavby domu, kterou určí znalec. "Jakýkoliv jiný zájemce by ale musel zaplatit plnou cenu, tam by se dostavba nezohledňovala," řekl Pavel.

Podle něj již třetina ze zhruba 60 rodin komunikuje s věřitelským výborem a má zájem odkoupit své byty za cenu, kterou určí posudek. Tyto byty budou podle Pavla prodané nejrychleji, první obyvatelé by mohli být jako právoplatní vlastníci zapsáni v katastru nemovitostí před Vánocemi. "Prodej musí schválit věřitelský výbor, ale i soud," řekl Pavel.

Poslední byty by se mohly podle Pavla prodat na přelomu roků 2021 a 2022. Druhá třetina obyvatel bude mít podle něj o odkup bytů také zájem, budou ale muset teprve sehnat dostatek peněz, věřitelský výbor jim podle Pavla nabídne dostatek trpělivosti.

Nejproblematičtější bude podle něj situace s poslední třetinou současných obyvatel, kterou tvoří především lidé v důchodovém věku, kteří budou mít zřejmě problém sehnat finance. "U těchto lidí by mohl reálně pomoci stát, kraj nebo obec. Mohou zakoupit byty, které lze následně využít například jako sociální," řekl Pavel.

Rozdělení domů na jednotlivé byty je podle něj nejlepší pro všechny současné obyvatele. "Kdo bude chtít, koupí si byt sám. Nikdo ale nezakazuje, aby družstvo Svatopluk podalo nabídku na několik bytů najednou nebo třeba na všechny, když to ti lidé budou chtít. Zatím to tak ale nevypadá," řekl Pavel.

Cenu jednotlivých bytů ani hodnotu dostavby si Pavel netroufá odhadnout, musí se podle něj počkat na znalecký posudek. Poslední dostupný posudek odhadl cenu nemovitostí zhruba na 240 milionů korun.

Martin Junek, předseda bytového družstva Svatopluk, které sdružuje část bývalých klientů H-Systemu, vidí v rozdělení domů na jednotlivé byty znevýhodnění obyvatel. Podle něj lze na jednotlivce lépe vyvíjet psychický nátlak a tlačit cenu nahoru. "Jednotlivec, který bydlí v tom bytě a má tam všechno, počítá, že je schopen dát nějakou částku. Oni mu řeknou, že musí dát o něco víc. On je pak vystaven takovému tlaku, že dá samozřejmě víc. Pro nás to vyjde určitě méně výhodně, než kdybychom to koupili jako celek," řekl Junek. Podle něj byl obdobný způsob použit také při prodeji domů po H-Systemu ve Velkých Přílepech. "Byli k tomu vydíráni, vzali si půjčky," řekl Junek.

Ústavní soudci na začátku října odmítli stížnost družstva Svatopluk na verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož mají někdejší klienti H-Systemu domy v Horoměřicích vyklidit. ÚS uvedl, že současní uživatelé na ně nemají právní nárok. Horoměřičtí s rozhodnutím Ústavního soudu nesouhlasí.

Bytové družstvo Svatopluk, které sdružuje část bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, má podle šéfa věřitelského výboru H-Systemu Pavla jiné požadavky na cenu odkupu domů v Horoměřicích než ostatní věřitelé. To je důvod, proč družstvo není členem věřitelského výboru, řekl Pavel. Družstvo podle něj tlačí na co nejnižší cenu domů, ostatní věřitelé chtějí v konkurzu dosáhnout co nejvyšších výnosů.

"Žalují (družstvo Svatopluk) asi ve třech nebo čtyřech sporech konkurzní podstatu, jsou protistranou sporů, mají opačný zájem než zbylí věřitelé. Svatopluk je sám věřitelem, mají podíl 25 procent. Oni to chtějí koupit co nejlevněji, ale zároveň jako věřitel by měli chtít, a část členů Svatopluku i chce, kromě těch bydlících v Horoměřicích, dostat z H-Systemu co nejvíc," řekl Pavel.

Předseda družstva Svatopluk Martin Junek s Pavlem nesouhlasí. "Já na jednu stranu bojuji, abychom si to mohli odkoupit za co nejnižší cenu, protože jsem jeden z těch z Horoměřic. Ale na druhou stranu za Svatopluk musím taky bojovat za co nejvyšší výnosy, protože tam je 60 rodin v Horoměřicích, ale 550 dalších rodin chce co nejvyšší výnos, čili to tak úplně není. Svatopluk nejsou Horoměřice," řekl Junek.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce.

Související